اندیشه دینی, دوره (35), شماره (1), سال (2010-8) , صفحات (129-152)

عنوان : ( نوسان ایمان و کفر از منظر ابن عربی و ملاصدرا )

نویسندگان: سیدمحمد مرتضوی , ابراهیم مهرابی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

ایمان در اندیشه دینی از بالاترین ارزش برخوردار است. ولی همیشه این سوال مطرح بوده است که آیا همۀ مؤمنان از ایمانی یکسان و مشابه و در نتیجه از ارزشی مساوی برخوردارند؟ به عبارت دیگر، آیا ایمان و کفر افزایش و کاهش پذیر است؟ پذیرفتن هر یک از دو طرف مسأله، نتیجه پاسخ به سوالاتی است از قبیل این که آیا ایمان و کفر امری بسیط است یا مرکب؟ و آیا عمل در حقیقت آن دو دخیل است یا خیر؟ دانشمندان اسلامی در پاسخ به این پرسش ها اختلاف نظر دارند. این مقاله متکفل کشف و مقایسه دیدگاه دو تن از اندیشمندان برتر اسلامی، یعنی ملاصدرا و ابن عربی است. با توجه به مستندات ملاصدرا، از قبیل آیات قرآنی، مبانی عمومی فلسفه او از جمله، اصالت وجود، تشکیکی بودن وجود، حرکت جوهری و ... و نظرات کلامی وی از جمله وجودی تلقی کردن کفر و ایمان و ...، این نتیجه به دست آمده است که کفر و ایمان در دیدگاه او، شدت و ضعف پذیر است. اما ابن عربی به دلیل عدم ورود در بسیاری از مسائل مربوط به ایمان و کفر در آثار خود و نیز ذو وجوه بودن عباراتی که در این باره از او به جا مانده است، نظر واحد و قطعی خود را ارائه نداده است. با این حال، با توجه به غلبۀ دلایل و شواهد دال بر تایید امکان و وقوع نوسان در کفر و ایمان، باید توجهاتی را ارائه داد تا اختلافات ظاهری و احتمالی را برطرف سازد. در صورت مدلل نمودن موارد خاص، می توان گفت او نیز به کاهش و افزایش ایمان و کفر معتقد است، هر چند مبانی وی تنوع و استحکام مبانی صدرایی در امکان و روایی پذیرش شدت و ضعف در کفر و ایمان را ندارد.

کلمات کلیدی

, ایمان, کفر, ابن عربی, ملاصدرا, عین ثابت
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1069253,
author = {مرتضوی, سیدمحمد and مهرابی, ابراهیم},
title = {نوسان ایمان و کفر از منظر ابن عربی و ملاصدرا},
journal = {اندیشه دینی},
year = {2010},
volume = {35},
number = {1},
month = {August},
issn = {2251-6123},
pages = {129--152},
numpages = {23},
keywords = {ایمان، کفر، ابن عربی، ملاصدرا، عین ثابت},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T نوسان ایمان و کفر از منظر ابن عربی و ملاصدرا
%A مرتضوی, سیدمحمد
%A مهرابی, ابراهیم
%J اندیشه دینی
%@ 2251-6123
%D 2010

[Download]