یازدهمین همایش بین المللی پژوهش های قرآنی , 2018-03-28

عنوان : ( زمینه های پیدایش استکبار و راهکارهای مقابله با آن از دیدگاه قرآن کریم )

نویسندگان: رقیه قهرمانی نیک , سیدمحمد مرتضوی , سید حسن موسوی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

یکی از مباحث مهم و قابل توجه در موضوع استکبارشناسی، شناخت زمینه های بروز استکبار و راهکارهای مقابله با جبهه استکبار می باشد که از اهمیت بسزایی برخوردار است. در پرتو شناخت و آگاهی ازاین زمینه ها و راهکارهای مقابله، جامعه اسلامی و مسلمانان بهتر می توانند در مسیر مبارزه با مستکبران و جبهه استکبار، پایداری و مقاومت نموده و از قرار گرفتن تحت سلطه جبهۀ استکبار در امان بمانند، این نوشتار به روش توصیفی تحلیلی در پی پاسخ به این سوال است که زمینه های بروز و ظهور استکبار از دیدگاه قرآن کریم کدامند و قرآن کریم چه راهکارهایی برای مقابله با جبهه استکبار مطرح نموده است. از دیدگاه قرآن کریم، فساد، برخورداری از امکانات، خود برتر بینی، دروغ پردازی، غفلت، قدرت، کفر، گناه و جرم پیشگی و لجاجت، از مهم ترین زمینه های بروز استکبار شمرده شده است. خودباوری و اعتماد به نفس، برخورد تهاجمی با استکبار، شکیبایی و پایداری در مبارزه و اتحاد و هماهنگی از مهم ترین راهکارهای مقابله با استکبار از دیدگاه قرآن کریم به شمار می روند.

کلمات کلیدی

, قرآن کریم, مستکبران, استکبارشناسی, زمینه های بروز استکبار, راهکارهای مقابله با استکبار.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1069254,
author = {قهرمانی نیک, رقیه and مرتضوی, سیدمحمد and سید حسن موسوی},
title = {زمینه های پیدایش استکبار و راهکارهای مقابله با آن از دیدگاه قرآن کریم},
booktitle = {یازدهمین همایش بین المللی پژوهش های قرآنی},
year = {2018},
location = {مشهد, ايران},
keywords = {قرآن کریم، مستکبران، استکبارشناسی، زمینه های بروز استکبار، راهکارهای مقابله با استکبار.},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T زمینه های پیدایش استکبار و راهکارهای مقابله با آن از دیدگاه قرآن کریم
%A قهرمانی نیک, رقیه
%A مرتضوی, سیدمحمد
%A سید حسن موسوی
%J یازدهمین همایش بین المللی پژوهش های قرآنی
%D 2018

[Download]