سومین همایش ملی آتش نشانی و ایمنی شهری , 2018-02-25

عنوان : ( ارائه چارچوبی با رویکرد مدیریت مبتنی بر فرایند به منظور توسعه سامانه پشتیبان تصمیم امداد و نجات (با محوریت سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی شهرداری مشهد) )

نویسندگان: مجید سالاری , امیر حسامی , سید احمد کبریایی , ادریس مظلومزاده , مجتبی طالبیان شریف ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

همواره حوادث متعددی در نقاط مختلف شهر در حال وقوع هستند که تهدیدکنندهی جان و مال شهروندان هستند. میزان آمادگی سازمانهای ارائهدهنده خدمات امدادی و اضطراری مانند آتشنشانی نقش مهمی در سلامت و ایمنی عمومی داشته که در صورت الگوی صحیح به کارگیری امکانات میتوانند پیامدهای جانی و مالی بعد از حادثه را به حداقل میزان ممکن کاهش دهند. از آنجا که دو عامل دقت و سرعت در فرایند تصمیماتی که در این زمینه اتخاذ میشوند از اهمیتی حیاتی برخوردارند، استفاده از سامانههای اطلاعاتی و پشتیبان تصمیم میتوانند نقشی بسیار مؤثر در بهبود کیفیت خدمات قابل ارائه داشته باشند. تصمیماتی همچون الگوی استقرار تجهیزات و ناوگان در ایستگاههای امدادی و یا نحوه اعزام ناوگان به محل حادثه از جمله مسائل پیچیده و حساسی است که مدیران عملیاتی سازمانهای آتشنشانی با آن روبرو هستند. آنچه در این مقاله مورد توجه قرار گرفته است، معرفی چارچوبی با رویکرد مدیریت مبتنی بر فرایند به منظور توسعه سامانه پشتیبان تصمیم امداد و نجات در حوزه تصمیمهای کلیدی عملیات امداد و نجات میباشد. چارچوب پیش رو، با در اختیار گرفتن ابزارهای مختلف در حوزه علوم تصمیم گیری و تحقیق در عملیات، به دنبال تسهیل فرایند اخذ تصمیم مناسب در کوتاهترین زمان ممکن میباشد

کلمات کلیدی

, سامانه پشتیبان تصمیم, سامانه اطلاعات مدیریت, آتشنشانی, تخصیص, مدیریت ریسک, مدلسازی ریاضی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1069325,
author = {سالاری, مجید and امیر حسامی and سید احمد کبریایی and ادریس مظلومزاده and مجتبی طالبیان شریف},
title = {ارائه چارچوبی با رویکرد مدیریت مبتنی بر فرایند به منظور توسعه سامانه پشتیبان تصمیم امداد و نجات (با محوریت سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی شهرداری مشهد)},
booktitle = {سومین همایش ملی آتش نشانی و ایمنی شهری},
year = {2018},
location = {تهران, ايران},
keywords = {سامانه پشتیبان تصمیم، سامانه اطلاعات مدیریت، آتشنشانی، تخصیص، مدیریت ریسک، مدلسازی ریاضی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T ارائه چارچوبی با رویکرد مدیریت مبتنی بر فرایند به منظور توسعه سامانه پشتیبان تصمیم امداد و نجات (با محوریت سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی شهرداری مشهد)
%A سالاری, مجید
%A امیر حسامی
%A سید احمد کبریایی
%A ادریس مظلومزاده
%A مجتبی طالبیان شریف
%J سومین همایش ملی آتش نشانی و ایمنی شهری
%D 2018

[Download]