بیست و ششمین همایش سالانه بین‌المللی مهندسی مکانیک ایران , 2018-04-24

عنوان : ( مطالعه تجربی بر عملکرد ورودی تراکم ترکیبی فراصوتی در ماخ طراحی )

نویسندگان: سیدرضا معادی , جواد سپاهی یونسی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در این مطالعه عملکرد یک ورودی فراصوتی تقارن محوری از نوع تراکم ترکیبی که برای ماخ 2 طراحی شده، به‌صورت تجربی بررسی شده است. آزمون‌ها به دو صورت فشار استاتیکی و فشار کل گرفته شده¬اند. با استفاده از چند سنسور فشار استاتیکی بر روی اسپایک اندازه¬گیری شده است و فشار کل نیز با استفاده از دو ریک در گلوگاه و انتهای مدل اندازه¬گیری شده است. پارامترهای مهم عملکردی ورودی شامل بازیافت فشار کل، نسبت دبی جرمی و اعوجاج جریان انتهایی ورودی، مورد بررسی قرارگرفته است. جدایش لایه‌مرزی در ورودی موتورهای هوا تنفسی مشکلاتی ازجمله کاهش فشار کل، عدم یکنواختی، خفگی جریان و درنهایت خاموشی موتور را می‌تواند به همراه داشته باشد. یکی از روش¬های کنترل لایه‌مرزی استفاده از سیستم مکش است که در این آزمایش نیز مورد استفاده قرار گرفته شده است. در این پژوهش سیستم مکش لایه‌مرزی در ماخ طراحی به همراه نسبت انسدادهای مختلف مساحت خروجی، در عملکرد ورودی بررسی شده است. در این مطالعه نشان داده شد مکش لایه‌مرزی در ماخ طراحی ورودی و زاویه حمله صفر درجه، پارامترهای عملکردی ورودی را بهبود و درنتیجه کیفیت جریان در خروجی افزایش خواهد یافت. نتایج نشان داد با اعمال سیستم مکش لایه‌مرزی بازیافت فشار کل در نسبت انسداد¬های پایین حداکثر حدود %5 و در نسبت انسداد¬های بالا حداکثر حدود %6 افزایش می¬یابد. همچنین لازم به ذکر است، آزمون‌ها در تونل باد فراصوتی مرکز قدر دانشگاه امام حسین (ع) انجام شده است.

کلمات کلیدی

, ورودی هوا مافوق صوت, مکش لایه‌مرزی , بازیابی فشار کل, نسبت دبی جرمی, اعوجاج جریان
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1069328,
author = {معادی, سیدرضا and سپاهی یونسی, جواد},
title = {مطالعه تجربی بر عملکرد ورودی تراکم ترکیبی فراصوتی در ماخ طراحی},
booktitle = {بیست و ششمین همایش سالانه بین‌المللی مهندسی مکانیک ایران},
year = {2018},
location = {سمنان, ايران},
keywords = {ورودی هوا مافوق صوت، مکش لایه‌مرزی ، بازیابی فشار کل، نسبت دبی جرمی، اعوجاج جریان},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T مطالعه تجربی بر عملکرد ورودی تراکم ترکیبی فراصوتی در ماخ طراحی
%A معادی, سیدرضا
%A سپاهی یونسی, جواد
%J بیست و ششمین همایش سالانه بین‌المللی مهندسی مکانیک ایران
%D 2018

[Download]