بیست و ششمین همایش سالانه بین‌المللی مهندسی مکانیک ایران , 2018-04-24

عنوان : ( بررسی تجربی اثر مکش لایه‌ی مرزی بر عملکرد یک ورودی هوای فراصوتی در ماخ غیر طراحی )

نویسندگان: سیدرضا معادی , جواد سپاهی یونسی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در این مقاله، عملکرد یک ورودی فراصوتی تراکم ترکیبی متقارن محوری، در تونل باد فراصوتی مرکز قدر دانشگاه امام حسین (ع) مورد بررسی قرار گرفته است. ورودی مورد بررسی در این پژوهش برای ماخ 2 طراحی شده است. پارامترهای مهم عملکردی ورودی شامل بازیافت فشار کل، نسبت دبی جرمی و اعوجاج جریان انتهایی ورودی می¬باشند که در این پژوهش مورد بررسی قرارگرفته است. و همچنین در این مطالعه اثر مکش لایه مرزی در نظر گرفته شده است. مکش لایه مرزی توسط هیچ کار خارجی¬ای صورت نمی¬گیرد و به علت اختلاف فشار ابتدا و انتها¬ی سیستم مکش صورت می¬گیرد. در این پژوهش اثر کنترل لایه مرزی در ماخ غیر طراحی با استفاده از سیستم مکش با حالتی که مکش لایه مرزی اعمال نشده، بررسی و مقایسه شده است. طبق نتایج بدست آمده در این پژوهش، استفاده از سیستم مکش لایه مرزی در اعداد ماخ 8/1و 2/2 باعث بهبود عملکرد ورودی شده است. همچنین ورودی در حالت بحرانی از نظر نسبت دبی جریان و بازیافت فشار کل، بهترین عملکرد را دارد.

کلمات کلیدی

, ورودی هوا مافوق صوت, مکش لایه‌ مرزی , بازیابی فشار کل, نسبت دبی جرمی, اعوجاج جریان
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1069329,
author = {معادی, سیدرضا and سپاهی یونسی, جواد},
title = {بررسی تجربی اثر مکش لایه‌ی مرزی بر عملکرد یک ورودی هوای فراصوتی در ماخ غیر طراحی},
booktitle = {بیست و ششمین همایش سالانه بین‌المللی مهندسی مکانیک ایران},
year = {2018},
location = {سمنان, ايران},
keywords = {ورودی هوا مافوق صوت، مکش لایه‌ مرزی ، بازیابی فشار کل، نسبت دبی جرمی، اعوجاج جریان},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی تجربی اثر مکش لایه‌ی مرزی بر عملکرد یک ورودی هوای فراصوتی در ماخ غیر طراحی
%A معادی, سیدرضا
%A سپاهی یونسی, جواد
%J بیست و ششمین همایش سالانه بین‌المللی مهندسی مکانیک ایران
%D 2018

[Download]