سومین همایش ملی رئولوژی , 2018-07-03

عنوان : ( تاثیر روش های تخلیص و فراکسیون بندی بر خصوصیات رئولوژیکی دینامیک صمغ دانه شاهی )

نویسندگان: سمیّه رزمخواه شربیانی , سیدمحمدعلی رضوی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در این مقاله، تاثیر روش های تخلیص (1- اتانول (نمونه E) 2- ایزوپروپانول (نمونه I) 3- اتانول و ایزوپروپانول (نمونه EI)) و فراکسیون بندی به روش استخراج مرحله به مرحله (F1، F2 و F3) بر خصوصیات رئولوژیکی دینامیک صمغ دانه شاهی مورد بررسی قرار گرفت. نتایج آزمون های فرکانس متغیر وکرنش متغیر بیانگر رفتار ویسکوالاستیک از نوع ژل ضعیف برای کلیه نمونه ها بود. پس از تخلیص ساختمان شبکه ژل تقویت گشته و قدرت شبکه به طور معنی داری از I به EI به E افزایش یافت که با روند تغییرات وزن مولکولی آن ها در توافق بود. در خصوص فراکسیون ها به طور کلی از F1 به F2 به F3 ساختمان شبکه ژل تقویت گردید لذا می توان نتیجه گرفت که صمغ منشا گرفته از قسمت های داخلی دانه شاهی شبکه ژل قوی تری داشت.

کلمات کلیدی

, تخلیص, جزء به جزء سازی, رئولوژی, هیدروکلوئید
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1069354,
author = {رزمخواه شربیانی, سمیّه and رضوی, سیدمحمدعلی},
title = {تاثیر روش های تخلیص و فراکسیون بندی بر خصوصیات رئولوژیکی دینامیک صمغ دانه شاهی},
booktitle = {سومین همایش ملی رئولوژی},
year = {2018},
location = {تهران, ايران},
keywords = {تخلیص، جزء به جزء سازی، رئولوژی، هیدروکلوئید},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T تاثیر روش های تخلیص و فراکسیون بندی بر خصوصیات رئولوژیکی دینامیک صمغ دانه شاهی
%A رزمخواه شربیانی, سمیّه
%A رضوی, سیدمحمدعلی
%J سومین همایش ملی رئولوژی
%D 2018

[Download]