22nd Iranian Conference on Electrical Enginnering , 2014-05-20

عنوان : ( بهینه سازی پکیج 72 پایه QFN تجاری برای کاربردهای موج میلی متری )

نویسندگان: صادق صباغ گل , مجتبی جودکی , فهیمه آرمین , حمیدرضا انصاریان , ابراهیم شهبازی , بابک منبری ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در این مقاله یک پکیج با تعداد 72 پایه و از نوع QFN در بازه فرکانسی از 1 GHz تا 40 GHz مدل‌سازی و شبیه‌سازی شده است. از دو روش عددی متفاوت تمام موج سه بعدی روش اجزاء محدود در حوزه فرکانس (FEM) و تکنیک انتگرال محدود در حوزه زمان (FIM) در این تحقیق استفاده شده است. با استفاده از این دو روش، بهینه سازی شکل هندسی ساختار، تعداد اتصالات و اتصالات عمودی بیرون پکیج انجام شده و نتایج شبیه‌سازی انطباق خوبی بین دو روش را نشان می دهد. طراحی مناسب و خوب پکیج باعث عملکرد بسیار عالی پکیج حتی در فرکانس موج میلی متری شده است. تلفات تعبیه حداکثر dB 2 و تلفات برگشتی بهتر از dB 10 در فرکانس GHz 38 برای پکیج بهینه سازی شده QFN بدست آمده است.

کلمات کلیدی

, بسته بندی RF, پکیج QFN, اتصالات وایرباند
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1069371,
author = {صباغ گل, صادق and جودکی, مجتبی and آرمین, فهیمه and حمیدرضا انصاریان and ابراهیم شهبازی and بابک منبری},
title = {بهینه سازی پکیج 72 پایه QFN تجاری برای کاربردهای موج میلی متری},
booktitle = {22nd Iranian Conference on Electrical Enginnering},
year = {2014},
location = {تهران, ايران},
keywords = {بسته بندی RF، پکیج QFN، اتصالات وایرباند},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بهینه سازی پکیج 72 پایه QFN تجاری برای کاربردهای موج میلی متری
%A صباغ گل, صادق
%A جودکی, مجتبی
%A آرمین, فهیمه
%A حمیدرضا انصاریان
%A ابراهیم شهبازی
%A بابک منبری
%J 22nd Iranian Conference on Electrical Enginnering
%D 2014

[Download]