اولین سمینار ملی کنترل و بهینه سازی , 2017-10-11

عنوان : ( حل رده ای از مسائل بهینه سازی برداری با استفاده از شبکه عصبی )

نویسندگان: طیبه اسراری درح , سهراب عفتی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

هنگامی که یک مسئله بهینه یابی شامل بیش از یک تابع هدف باشد، مسئله به یک مسئله بهینه سازی برداری تبدیل می شود. برای مقایسه این بردارها و انتخاب بردار بهینه یک ترتیب جزئی در نظر گرفته می شود. این ترتیب جزئی معمولا توسط یک مخروط محدب و گوشه دار ارائه می گردد. در این مقاله ابتدا به معرفی یک رده از توابع زیرخطی به طور یکنوا صعودی با استفاده از عناصر مخروط دوگان افزاینده در فضای باناخ انعکاسی می پردازیم. در این فضا، A سپس نشان می دهیم هر عضو مینیمال مناسب از یک مجموعه دلخواه بدست می آید. سپس روش A بوسیله مینیمم کردن توابعی خاص از این رده، روی مجموعه با ترتیب جزئی Rn اسکالرسازی مخروطی را برای مسائل بهینه سازی برداری در فضای نرمدار بکار می بریم و مسائل بهینه سازی اسکالر مربوط به مسائل خاصی از Rn + ناشی از مخروط بهینه سازی برداری را با استفاده از شبکه عصبی حل می کنیم.

کلمات کلیدی

, بهینه سازی برداری, اسکالرسازی, نقاط مینیمال, شبکه عصبی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1069372,
author = {اسراری درح, طیبه and عفتی, سهراب},
title = {حل رده ای از مسائل بهینه سازی برداری با استفاده از شبکه عصبی},
booktitle = {اولین سمینار ملی کنترل و بهینه سازی},
year = {2017},
location = {مشهد, ايران},
keywords = {بهینه سازی برداری، اسکالرسازی، نقاط مینیمال، شبکه عصبی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T حل رده ای از مسائل بهینه سازی برداری با استفاده از شبکه عصبی
%A اسراری درح, طیبه
%A عفتی, سهراب
%J اولین سمینار ملی کنترل و بهینه سازی
%D 2017

[Download]