اندیشه جغرافیایی, دوره (9), شماره (18), سال (2018-6) , صفحات (1-22)

عنوان : ( مکان یابی بهینه تسهیلات و زیر ساخت های گردشگری در مناطق روستایی (مورد مطالعه:شهرستان بینالود) )

نویسندگان: علی اکبر عنابستانی , زینب عرفانی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

های عدیده می‌باشند. از این رو ظرفیتهای موجود منجر به شکل گیری فعالیتهای جدید و متعاقب آن پویایی اقتصادی مناطق مستعد گردشگری، نشده است. هدف اصلی این تحقیق، آن است تا ضمن شناخت و تاثیر هریک از معیار¬های طبیعی و غیر طبیعی موثر، در تعیین مکان مناسب جهت توسعه آتی پرداخته و راهبردها و پیشنهادات لازم جهت بهبود فضای گردشگری شهرستان بینالود و جذب هر چه بیشتر گردشگر به این روستاها گردیده است. توجه به گسترش تسهیلات و زیر ساختها از آن جهت اهمی‌ت دارد که جاذبه ها به تنهایی باعث تشکیل و فعالیت صنعت گردشگری نمی‌شود. همچنین روش تحقیق توصیفی و تحلیلی با هدف کاربردی مبتنی بر برداشتهای می‌دانی و نظر دهیاران و جهت تدوین مبانی نظری از اطلاعات و منابع کتابخانه ای و اینترنتی نیز استفاده شده است. با استفاده از وزنهای حاصل از روش سلسله مراتبی(AHP) و رتبه‌بندی در مدل تاپسیس، مناطق مستعد برای توسعه پروژه منطقه نمونه گردشگری بینالود به 5 دسته، کاملا مطلوب، مطلوب، نسبتا مطلوب، نامطلوب، بسیار نامطلوب، بدست آمده است. همچنین بر اساس نتایج بدست آمده مناطق بسیار نامطلوب ،2درصد از کل اراضی کمترین مساحت اراضی شهرستان بینالود را به خود اختصاص داده پهنه نامطلوب 13 درصداز کل اراضی و پهنه نسبتا مطلوب 83/28 درصد و بیشترین مساحت را اراضی مطلوب 26/52 درصد، اراضی کاملا مطلوب 75/3 درصد اراضی مکان یابی مراکز گردشگری منطقه را در بر می‌‌گیرد لذا جاذبه های طبیعی، فرهنگی مهمترین عامل در مکان گزینی تسهیلات و زیر ساختهای گردشگری و پس از آن مراکز اقامتی و حمل ونقل در درجه دوم اهمی‌ت قرار گرفته اند. بقیه شاخصها(مراکز بهداشتی درمانی، سیستم بهداشتی، مراکز تجاری، تاسیسات، مراکز اطلاع رسانی، مراکز پذیرایی) در رتبه های بعدی قرار داشته اند.

کلمات کلیدی

, گردشگری روستایی, تسهیلات, مکان‌یابی, مراکز اقامتی, شهرستان بینالود.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1069423,
author = {عنابستانی, علی اکبر and عرفانی, زینب},
title = {مکان یابی بهینه تسهیلات و زیر ساخت های گردشگری در مناطق روستایی (مورد مطالعه:شهرستان بینالود)},
journal = {اندیشه جغرافیایی},
year = {2018},
volume = {9},
number = {18},
month = {June},
issn = {3451-2345},
pages = {1--22},
numpages = {21},
keywords = {گردشگری روستایی، تسهیلات، مکان‌یابی، مراکز اقامتی، شهرستان بینالود.},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T مکان یابی بهینه تسهیلات و زیر ساخت های گردشگری در مناطق روستایی (مورد مطالعه:شهرستان بینالود)
%A عنابستانی, علی اکبر
%A عرفانی, زینب
%J اندیشه جغرافیایی
%@ 3451-2345
%D 2018

[Download]