سیزدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع , 2017-02-22

عنوان : ( استفاده از رویکرد بازه ی نمونه برداری متغیر برای پایش پروفایلهای خطی ساده با نمودار کنترل GLR )

نویسندگان: فرهاد حافظ دربانی , علیرضا شادمان ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

پژوهشهای کمی در حوزهی پایش پروفایل با استفاده از رویکرد تطبیقی صورت گرفته است. در این مقاله استفاده از رویکرد بازه نمونه برداری متغیر برای بهبود عملکرد پایش پروفایلهای خطی بوسیله نمودار کنترل GLR ارائه شده است. در طراحی نمودار پیشنهادی نکاتی مانند: مقادیر بازه های نمونه برداری، اندازه پنجره، حدود کنترل و معیار عملکرد مناسب لحاظ شده اند که در مقاله، در مورد آنها بحث میشود. نمودار پیشنهادی با حالت سنتی آن مقایسه میگردد که به صورت یکپارچه، عملکرد بهتری دارد.

کلمات کلیدی

, نسبت درستنمایی تعمیم یافته, پایش پروفایل, بازه نمونه برداری متغیر
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1069448,
author = {حافظ دربانی, فرهاد and شادمان, علیرضا},
title = {استفاده از رویکرد بازه ی نمونه برداری متغیر برای پایش پروفایلهای خطی ساده با نمودار کنترل GLR},
booktitle = {سیزدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع},
year = {2017},
location = {بابلسر, ايران},
keywords = {نسبت درستنمایی تعمیم یافته، پایش پروفایل، بازه نمونه برداری متغیر},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T استفاده از رویکرد بازه ی نمونه برداری متغیر برای پایش پروفایلهای خطی ساده با نمودار کنترل GLR
%A حافظ دربانی, فرهاد
%A شادمان, علیرضا
%J سیزدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع
%D 2017

[Download]