نظریه های کاربردی اقتصاد, دوره (4), شماره (4), سال (2018-2) , صفحات (175-198)

عنوان : ( اثرات نرخ ارز واقعی بر رشد اقتصادی در ایران: یافته‌هایی جدید با رویکرد غیرخطی )

نویسندگان: محب اله مطهری , محمدرضا لطفعلی پور , محمدطاهر احمدی شادمهری ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

نرخ ارز یکی از مهمترین متغیرهای اقتصاد کلان محسوب می‌شود که بر بسیاری از متغیرهای دیگر اقتصادی تاثیرگذار است. به دلیل اهمیت نرخ ارز، تعیین آن همواره یکی از مهمترین چالش‌های سیاست ارزی کشور بوده است. هدف از این مقاله بررسی نحوه اثرگذاری نرخ ارز واقعی بر رشد اقتصادی ایران در بازه زمانی 1354-1394 است. بدین منظور با استفاده از روش مارکوف سوئیچینگ و تصریح غیرخطی نرخ ارز واقعی، میزان نرخ ارز آستانه‌ای محاسبه شده است بطوریکه وقتی نرخ ارز واقعی کمتر از این نرخ است، ارتباط مثبتی بین نرخ ارز واقعی و رشد اقتصادی وجود دارد اما پس از عبور از این آستانه و قرار گرفتن در رژیم بالای نرخ ارز واقعی، بین نرخ ارز واقعی و رشد اقتصادی ارتباطی منفی و معنی‌‌دار وجود دارد. این نرخ ارز واقعی آستانه‌ای حدود 14000 ریال برآورد شده است. سایر عوامل اثرگذار بر رشد اقتصادی عبارتند از رشد سرمایه فیزیکی و وقفه اول رشد اقتصادی.

کلمات کلیدی

نرخ ارز واقعی؛ رشد اقتصادی؛ نرخ ارز آستانه‌ای؛ روش مارکوف سوئیچینگ
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1069479,
author = {مطهری, محب اله and لطفعلی پور, محمدرضا and احمدی شادمهری, محمدطاهر},
title = {اثرات نرخ ارز واقعی بر رشد اقتصادی در ایران: یافته‌هایی جدید با رویکرد غیرخطی},
journal = {نظریه های کاربردی اقتصاد},
year = {2018},
volume = {4},
number = {4},
month = {February},
issn = {2423-6578},
pages = {175--198},
numpages = {23},
keywords = {نرخ ارز واقعی؛ رشد اقتصادی؛ نرخ ارز آستانه‌ای؛ روش مارکوف سوئیچینگ},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T اثرات نرخ ارز واقعی بر رشد اقتصادی در ایران: یافته‌هایی جدید با رویکرد غیرخطی
%A مطهری, محب اله
%A لطفعلی پور, محمدرضا
%A احمدی شادمهری, محمدطاهر
%J نظریه های کاربردی اقتصاد
%@ 2423-6578
%D 2018

[Download]