چهارمین کنفرانس بین المللی یافته های نوین در علوم کشاورزی,منابع طبیعی و محیط زیست , 2018-09-11

عنوان : ( بررسی اهمیت ارزیابی سلامت در اکوسیتمهای آبی )

نویسندگان: علی حیدری , امید صفری , حمیدرضا احمدنیای مطلق ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

ارزیابی منابع آب در جهان یکی از اصلی ترین دغدغه های بشر بوده است. طی چند دهه ی گذشته، لزوم نیاز به یک فرآیند سیستماتیک ارزیابی برای بررسی منابع آب و وضعیت زیستمحیطی احساس شده بود .مدتهاست که از شاخص-ها برای بررسی و تشریح مشکلات زیستمحیطی استفاده می شود. مهمترین و اصلی ترین هدف، انتخاب مجموعه ای از شاخص ها با روش های علمی است تا به این صورت مدلی کلی برای ارزیابی وضعیت زیست محیطی ارایه شود. ارزیابی سلامت اکوسیستم ها به عنوان یک طرح مدیریتی با توجه به دید وسیع اکولوژیکی که جنبه های ساختار عملکرد و همچنین مقاومت سیستم در مقابل تنش ها را مورد بررسی قرار می دهد یکی از بهترین اقدامات مدیریتی جهت حفظ واحیا اکوسیستم های تخریب شده است. دراین مطالعه علاوه بر معرفی وتوضیح مبحث سلامت اکوسیستم در پهنه هایآبی اهمیت و ضرورت به کارگیری آن و همچنین روش های ارزیابی سلامت اکوسیتم های آبی بطور مختصر ارائه شده است.

کلمات کلیدی

, سلامت, اکوسیتم های آبی, ارزیابی, ارزیابی زیست محیطی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1069485,
author = {حیدری, علی and صفری, امید and احمدنیای مطلق, حمیدرضا},
title = {بررسی اهمیت ارزیابی سلامت در اکوسیتمهای آبی},
booktitle = {چهارمین کنفرانس بین المللی یافته های نوین در علوم کشاورزی,منابع طبیعی و محیط زیست},
year = {2018},
location = {تهران, ايران},
keywords = {سلامت، اکوسیتم های آبی، ارزیابی، ارزیابی زیست محیطی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی اهمیت ارزیابی سلامت در اکوسیتمهای آبی
%A حیدری, علی
%A صفری, امید
%A احمدنیای مطلق, حمیدرضا
%J چهارمین کنفرانس بین المللی یافته های نوین در علوم کشاورزی,منابع طبیعی و محیط زیست
%D 2018

[Download]