چهارمین کنفرانس بین المللی یافته های نوین در علوم کشاورزی,منابع طبیعی و محیط زیست , 2018-09-11

عنوان : ( نقش تنوع زیستی جوامع بنتیک در حفاظت و احیای اکوسیستم های آبی )

نویسندگان: علی حیدری , امید صفری , حمیدرضا احمدنیای مطلق ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

اکوسیستم های آبی بدون شک ازمهمترین متاطق هر کشوراست، که منابع و ذخایر آب های سطحی و زیرزمینی را شامل می شود. در دهه اخیر باتوجه به مسائل ومشکلات زیست محیطی از جمله آلودگی های صنعتی، تغییر اقلیم خشک سالی و هم چنین گرمایش جهانی و به طبع آن تبخیر بالای آب مدیریت این مناطق اهمیت بسیار بالایی در نظام استراتژیک هر کشور دارد. بنابراین مطالعات بیولوژیک و اکولوژیک منابع آب از موضوعات مهم در تحقیقات و بررسی های علمی می باشد. گام نخست در این تحقیقات شناسایی کامل اکوسیستم های آبی ازجمله موجودات زنده و فاکتورهای زیست محیطی حاکم بر آن است. ارزیابی وضعیت کیفی آبها از طریق پایش های دائم، پایه و اساس برنامه ریزی جهت حفاظت کنترل و کاهش آلودگی و احیا مناطق آسیب دیده محسوب می شود. از آنجایی که جوامع زیستی نسبت به کیفیت آب حساس بوده و تحت تأثیر عوامل آلاینده و تنش های محیطی قرار می گیرند، می توانند منعکس کننده کیفیت آب در اکوسیستم های آبی باشند. استفاده از بی مهرگان کفزی به عنوان شاخص زیستی از پر کاربردترین روش های ارزیابی کیفیت آب است. بنابراین با مطالعه تغییرات ساختار جمعیتی و تنوع آنها می توان به پایش اثرات آلودگی در اکوسیستم های آبی پرداخت و تصمیم های مدیریتی درستی گرفت.

کلمات کلیدی

, جوامع بنتیک, اکوسیتمهای آبی, ارزیابی, تنوع زیستی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1069486,
author = {حیدری, علی and صفری, امید and احمدنیای مطلق, حمیدرضا},
title = {نقش تنوع زیستی جوامع بنتیک در حفاظت و احیای اکوسیستم های آبی},
booktitle = {چهارمین کنفرانس بین المللی یافته های نوین در علوم کشاورزی,منابع طبیعی و محیط زیست},
year = {2018},
location = {تهران, ايران},
keywords = {جوامع بنتیک، اکوسیتمهای آبی، ارزیابی، تنوع زیستی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T نقش تنوع زیستی جوامع بنتیک در حفاظت و احیای اکوسیستم های آبی
%A حیدری, علی
%A صفری, امید
%A احمدنیای مطلق, حمیدرضا
%J چهارمین کنفرانس بین المللی یافته های نوین در علوم کشاورزی,منابع طبیعی و محیط زیست
%D 2018

[Download]