مطالعات زبان و ترجمه, دوره (50), شماره (3), سال (2018-1) , صفحات (49-69)

عنوان : ( ترجمه نشانه نظام گرافیکی: مطالعه موردی دو نسخه دوبله حرفه ای )

نویسندگان: میلاد مهدی زادخانی , مسعود خوش سلیقه ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در پیشینه ترجمه دیداری‌شنیداری از ایران بعنوان کشوری دوبله محور یاد می‌شود. در حالی که در همین شیوه، گروه ترجمه و دوبله با نشانه‌نظام‌های معنایی سروکار دارند که بصورت عنوان، زیرنویس و نوشته روی تصویر ظاهر و در مطالعات فیلم «نشانه‌نظام گرافیکی» نامیده می‌شود. با توجه به رشد روز افزون مطالعات دیداری‌شنیداری و نقش مهم نشانه‌نظام گرافیکی در درک بهتر فیلم، مطالعات نسبتاً محدودی در این حوزه انجام شده است. از اینرو، نویسندگان حاضر به بررسی و مقایسه دو روش ترجمه صدا بر تصویر و جایگذاری در برگرداندن نشانه‌نظام گرافیکی در دو نسخه دوبله رسمی فارسی از فصل اوّل شرلوک پرداختند. نتایج نشان می‌دهد که از مجموع 28 صحنه مربوط به نشانه‌نظام گرافیکی محرّک–در مقابل نشانه‌نظام گرافیکی ثابت مانند نوشته‌های روی روزنامه، علائم و رایانه که قابل تفکیک از تصویر اصلی فیلم نباشد–شبکه تلویزیونی بی‌بی‌سی تمام آن‌ها را با روش ترجمه جایگذاری برگردانده، در حالی که شبکه تلویزیونی صدا و سیما 5 صحنه را با روش ترجمه صدا بر تصویر بدون ترجمه باقی گذاشته است. با بررسی کیفی محدودیت‌ها و برتری‌های دو روش نسبت به یکدیگر، عمده‌ترین دلیل ترجمه نشدن نشانه‌نظام گرافیکی در ترجمه صدا بر تصویر «کنش نشانه‌نظام‌ها» یافت شد. در پایان مقاله نیز، نویسندگان پیشنهادهایی برای انجام پژوهش‌های آتی در این حوزه ارائه ‌دادند.

کلمات کلیدی

, ترجمه دیداری‌شنیداری, نشانه‌نظام گرافیکی, دوبله حرفه‌ای, تلوزیون
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1069490,
author = {مهدی زادخانی, میلاد and خوش سلیقه, مسعود},
title = {ترجمه نشانه نظام گرافیکی: مطالعه موردی دو نسخه دوبله حرفه ای},
journal = {مطالعات زبان و ترجمه},
year = {2018},
volume = {50},
number = {3},
month = {January},
issn = {2228-5202},
pages = {49--69},
numpages = {20},
keywords = {ترجمه دیداری‌شنیداری، نشانه‌نظام گرافیکی، دوبله حرفه‌ای، تلوزیون},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T ترجمه نشانه نظام گرافیکی: مطالعه موردی دو نسخه دوبله حرفه ای
%A مهدی زادخانی, میلاد
%A خوش سلیقه, مسعود
%J مطالعات زبان و ترجمه
%@ 2228-5202
%D 2018

[Download]