تاریخ فرهنگ و تمدن اسلامی, دوره (8), شماره (28), سال (2017-11) , صفحات (109-130)

عنوان : ( مشارکت سیاسی خاتون ها در دولت سلجوقیان ایران )

نویسندگان: طاهره رحیم پور ازغدی , فریبا علاسوند ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

دولت سلجوقیان در اوایل قرن پنجم هجری از میان ترکان مهاجر از شرق ایران برآمدند و با پیروزی بر غزنویان و آل‌بویه، وسیع‌ترین امپراتوری اسلامی را ایجاد کردند. مشارکت زنان در قدرت در دوره سلجوقیان، یک پدیده شاخص بود و آثار آن در منابع تاریخی دیده می‌شود. پژوهش حاضر، با استناد به منابع تاریخی بویژه فرهنگنامه‌ها و تاریخ‌های سیاسی درصدد پاسخ به این پرسش است که خاتون‌ها ی سلجوقی چگونه و در چه حوزه‌هایی بر بدنه سیاسی دولت تاثیرگذاربودند؟ نگارندگان بر این باورند که ملکه‌های سلجوقی هوشمندانه به شیوه مستقیم از راه‌هایی چون مشاوره با سلاطین، ایجاد تشکیلات مستقل، فشار بر شاهان سلجوقی در تعیین ولیعهد و ورود در رقابت‌های سیاسی موجود در دربار و به طور غیرمستقیم با ازدواج‌های سیاسی در ایجاد روابط دیپلماسی با دولت‌های دیگر، بر تمامی نهادهای دولتی اشراف و در ساختار دیوانی و تحولات سیاسی و نظامی نقش داشتند.

کلمات کلیدی

, خاتون‌های سلجوقی, مشارکت زنان, عزل و نصب, تاریخ سیاسی.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1069573,
author = {رحیم پور ازغدی, طاهره and فریبا علاسوند},
title = {مشارکت سیاسی خاتون ها در دولت سلجوقیان ایران},
journal = {تاریخ فرهنگ و تمدن اسلامی},
year = {2017},
volume = {8},
number = {28},
month = {November},
issn = {2252-0538},
pages = {109--130},
numpages = {21},
keywords = {خاتون‌های سلجوقی، مشارکت زنان، عزل و نصب، تاریخ سیاسی.},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T مشارکت سیاسی خاتون ها در دولت سلجوقیان ایران
%A رحیم پور ازغدی, طاهره
%A فریبا علاسوند
%J تاریخ فرهنگ و تمدن اسلامی
%@ 2252-0538
%D 2017

[Download]