معرفت فرهنگی اجتماعی, دوره (33), شماره (1), سال (2018-3) , صفحات (81-100)

عنوان : ( رویکرد سیستمی در تعریف سبک زندگی )

نویسندگان: سیدحامد عنوانی , سیدحسین سیدموسوی , وحیده فخار نوغانی , سیدمرتضی حسینی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

سبک زندگی، از جمله مهم‌ترین مسائل در علوم انسانی است. این موضوع چارچوب کلی زندگی را مشخص می‌سازد و به لحاظ مفهوم و کاربرد، شامل شئون‌ گوناگون زندگی انسان‌ می‌شود. سبک زندگی، با سه رویکرد اصلی جامعه‌شناسی، روان‌شناسی و دین‌شناسی مورد بررسی قرار گرفته است. نقدهای وارد بر هر یک از رویکردهای رایج، نشان می‌دهد که هر یک، از زاویه محدودی به این موضوع پرداخته‌اند. آیا می‌توان به روشی برخوردار از انسجام درونی، منطقی و روشمند برای تبیین عوامل سازنده سبک زندگی دست ‌یافت که قابلیت طرح در علوم گوناگون و ساحت‌های گوناگون زندگی بشر را دارا باشد؟ با فرض اینکه، یکی از مناسب‌ترین راه‌های شناخت و تعریف مفهوم سبک زندگی، تبیین عوامل سازنده آن است، این نوشتار به بررسی این عوامل، با رویکرد سیستمی به سبک زندگی می‌پردازد. در این روش، عناصر سازنده سبک زندگی، تعامل و ارتباط شبکه‌ای چندجانبه با یکدیگر دارند که می‌تواند شیوة بررسی این مفهوم را از حیطه هر یک از رویکردهای یادشده خارج نماید. این پژوهش، با روش توصیفی ـ تحلیلی، بر اساس منابع کتابخانه‌ای انجام ‌شده است.

کلمات کلیدی

, رویکرد سیستمی, سبک زندگی, مؤلفه‌های سبک‌ساز, شیوه‌های مواجهه.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1069647,
author = {عنوانی, سیدحامد and سیدموسوی, سیدحسین and فخار نوغانی, وحیده and حسینی, سیدمرتضی},
title = {رویکرد سیستمی در تعریف سبک زندگی},
journal = {معرفت فرهنگی اجتماعی},
year = {2018},
volume = {33},
number = {1},
month = {March},
issn = {2008-8582},
pages = {81--100},
numpages = {19},
keywords = {رویکرد سیستمی، سبک زندگی، مؤلفه‌های سبک‌ساز، شیوه‌های مواجهه.},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T رویکرد سیستمی در تعریف سبک زندگی
%A عنوانی, سیدحامد
%A سیدموسوی, سیدحسین
%A فخار نوغانی, وحیده
%A حسینی, سیدمرتضی
%J معرفت فرهنگی اجتماعی
%@ 2008-8582
%D 2018

[Download]