مطالعات سیاستگذاری عمومی, دوره (1), شماره (1100637), سال (2018-8) , صفحات (1-4)

عنوان : ( چالش‌‏های پایداری سرزمین: برهم‌‏کنش تغییرات محیطی و مهاجرت )

نویسندگان: مهدی کلاهی , کامران داوری , آمنه میان آبادی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

اگرچه شرایط محیطی و اقلیمی همیشه در طول تاریخ یکی از عوامل تعیین‌کننده توزیع و جابه‎جایی جمعیت بوده است، اما دخالت در سامانه‎های طبیعی بدون توجه به ظرفیت‎های سامانه و اقدامات و برنامه‎های نامناسب مدیریتی منجر به افزایش شکنندگی و افزایش روند مهاجرت شده است.

کلمات کلیدی

, پایداری زیست‌محیطی, تغییرات محیطی, مهاجرت, بحران آب, کشاورزی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1069660,
author = {کلاهی, مهدی and داوری, کامران and میان آبادی, آمنه},
title = {چالش‌‏های پایداری سرزمین: برهم‌‏کنش تغییرات محیطی و مهاجرت},
journal = {مطالعات سیاستگذاری عمومی},
year = {2018},
volume = {1},
number = {1100637},
month = {August},
issn = {2423-5385},
pages = {1--4},
numpages = {3},
keywords = {پایداری زیست‌محیطی، تغییرات محیطی، مهاجرت، بحران آب، کشاورزی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T چالش‌‏های پایداری سرزمین: برهم‌‏کنش تغییرات محیطی و مهاجرت
%A کلاهی, مهدی
%A داوری, کامران
%A میان آبادی, آمنه
%J مطالعات سیاستگذاری عمومی
%@ 2423-5385
%D 2018

[Download]