شانزدهمین کنفرانس آموزش ریاضی ایران , 2018-07-31

عنوان : ( ارتقای ارزیابی (سنجش) عملکرد ریاضی با استفاده از طبقه بندی اصلاح شده بلوم )

نویسندگان: فرزاد رادمهر ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

یکی از اهداف عمده رشته آموزش ریاضات ارتقا یاددهی، یادگیری و ارزیابی ریاضیات است. در این سخنرانی روشی برای ارتقای ارزیابی عملکرد ریاضی فراگیران با استفاده از بعد فرآیند های شناختی طبقه بندی اصلاح شده بلوم معرفی می گردد. طبقه بندی بلوم در سال 1956 توسط بلوم و همکارانش معرفی و در سال 2001 توسط اندرسون و همکارانش اصلاح گردید. از مزیت های طبقه بندی اصلاح شده بلوم ، به دو بعدی بودن آن و افزوده شدن دانش فراشناختی به بعد دانش آن می توان اشاره نمود. پژوهش های اینجانب در ارتباط با استفاده از طبقه بندی اصلاح شده بلوم جهت ارتقای یاددهی، یادگیری و ارزیابی ریاضیات از سال 2010 آغاز و همچنان ادامه دارد. در این سخنرانی به واسطه چاپ مقاله ای در سال 2018 با عنوان یک مدل ارزیابی برای بررسی حل مسائل ریاضی: بهره برداری از طبقه بندی اصلاح شده بلوم و ابعاد فراشناخت در مجله مطالعات در ارزشیابی آموزشی به بررسی نحوه استفاده از بعد فرآیند های شناختی طبقه بندی اصلاح شده بلوم در سنجش دانش ریاضیات فراگیران می پردازیم. در این سخنرانی، بر خلاف مطالعات قبلی اینجانب، 19 زیرگروه بعد فرآیند های شناختی تبیین و مصداق های ریاضی از حوزه انتگرال بیان می گردد. معلمان و اساتید ریاضی می توانند از شیوه های عنوان شده در این سخنرانی برای طراحی سوالات ریاضی سنجش های تکوینی، تشخیصی و تراکمی خود استفاده نمایند.

کلمات کلیدی

, طبقه بندی اصلاح شده بلوم, سنجش, ارزیابی, انتگرال, فرآیند های شناختی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1069692,
author = {رادمهر, فرزاد},
title = {ارتقای ارزیابی (سنجش) عملکرد ریاضی با استفاده از طبقه بندی اصلاح شده بلوم},
booktitle = {شانزدهمین کنفرانس آموزش ریاضی ایران},
year = {2018},
location = {بابلسر, ايران},
keywords = {طبقه بندی اصلاح شده بلوم، سنجش، ارزیابی، انتگرال، فرآیند های شناختی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T ارتقای ارزیابی (سنجش) عملکرد ریاضی با استفاده از طبقه بندی اصلاح شده بلوم
%A رادمهر, فرزاد
%J شانزدهمین کنفرانس آموزش ریاضی ایران
%D 2018

[Download]