آموزه های فلسفه اسلامی, دوره (10), شماره (23), سال (2019-3) , صفحات (71-91)

عنوان : ( بررسی مفهوم من و آگاهی از دیدگاه حکمت متعالیه و عصب شناسی )

نویسندگان: زهره سلحشورسفیدسنگی , محمدکاظم علمی سولا , علیرضا کهنسال , علی مقیمی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

بحث آگاهی و «من» از مهم‌ترین مباحث تاریخ فلسفه است. ملاصدرا مانند سایر فلاسفۀ اسلامی، مفهوم «من» و آگاهی را به نفس نسبت می‌دهد. لکن وی بر خلاف فلاسفۀ پیشین سعی کرد تبیینی یگانه‌انگارانه از رابطۀ نفس و بدن ارائه دهد تا مشکلی را که پیشینیان بر اساس تبیین دوگانه‌انگار از نفس و بدن داشتند، حل کند. از نظر وی، انسان را جوهری در حال حرکت است که از نحوۀ وجود ضعیف‌تری به نام بدن به نحوۀ قوی‌تری از وجود به نام نفس مجرد تبدیل می‌شود. این در حالی است که در علوم اعصاب، آگاهی را به مغز نسبت می‌دهند و معتقدند که «من» نیز از آگاهی به دست می‌آید. اما عصب‌شناسان هنوز توضیح کاملی دربارۀ چگونگی آگاهی ارائه نکرده‌اند. از این رو با استفاده از آسیب‌های مغزی که باعث تغییر و از دست دادن آگاهی می‌شود، نظریۀ خود را توجیه می‌کنند. لکن از آنجا که در حکمت متعالیه، نقش مغز در فرایند آگاهی انکار نشده است، این دلیل برای توجیه مادیت آگاهی کفایت نمی‌کند. طبق دیدگاه حکمت متعالیه، آگاهی را نمی‌توان صرفاً به ماده -مغز- نسبت داد، هرچند که فعل و انفعالات مغز، زمینه‌ساز آگاهی هستند. اما طبق این دیدگاه، آگاهی و «من» امر مجردی است که عامل وحدت‌دهندۀ ادراکات مختلف است و توانایی تجزیه و تحلیل و مقایسۀ این ادراکات را دارد، در حالی که در علوم اعصاب، در مورد چنین عاملی، تبیینی ارائه نشده است.

کلمات کلیدی

, آگاهی, من, نفس, مغز, ملاصدرا, عصب شناسی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1069733,
author = {سلحشورسفیدسنگی, زهره and علمی سولا, محمدکاظم and کهنسال, علیرضا and مقیمی, علی},
title = {بررسی مفهوم من و آگاهی از دیدگاه حکمت متعالیه و عصب شناسی},
journal = {آموزه های فلسفه اسلامی},
year = {2019},
volume = {10},
number = {23},
month = {March},
issn = {2251-9386},
pages = {71--91},
numpages = {20},
keywords = {آگاهی، من، نفس، مغز، ملاصدرا، عصب شناسی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی مفهوم من و آگاهی از دیدگاه حکمت متعالیه و عصب شناسی
%A سلحشورسفیدسنگی, زهره
%A علمی سولا, محمدکاظم
%A کهنسال, علیرضا
%A مقیمی, علی
%J آموزه های فلسفه اسلامی
%@ 2251-9386
%D 2019

[Download]