چهارمین همایش ملی مشاوره و سلامت روان , 2016-05-03

عنوان : ( استفاده از رگرسیون لوجستیک در مشاوره های شغلی طرح های خودکفایی کمیته امداد امام خمینی (ره) )

نویسندگان: حبیب الله آسوده , احمدرضا اصغرپور ماسوله , ابوالفضل رمضانی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

هدف این مقاله طراحی مدلی برای پیش بینی احتمال موفقیت طرح های خوکفایی مددجویان تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی است. برای این منظور تاثیر متغیرهای جمعیتی، و ویزگی های فردی و خانوادگی بر خروج از فقر با استفاده از آزمون رگرسیون لوجستیک بررسی شد. متغیر وابسته در مدل رگرسیونی فقیر ماندن یا خودکفا شدن است. جامعه آماری کلیه سرپرستان نفر و نمونه گیری به روش خوشه ای و طبقه ای انجام شد. 1066 سال استان خراسان رضوی هستند. حجم نمونه 06خانوار زیر تحلیل داده ها نشان می دهد.

کلمات کلیدی

, پیش بینی موفقیت, مشاوره شغلی, استعدادسنجی, طرح های خودکفایی, کمیته امداد
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1069815,
author = {حبیب الله آسوده and اصغرپور ماسوله, احمدرضا and ابوالفضل رمضانی},
title = {استفاده از رگرسیون لوجستیک در مشاوره های شغلی طرح های خودکفایی کمیته امداد امام خمینی (ره)},
booktitle = {چهارمین همایش ملی مشاوره و سلامت روان},
year = {2016},
location = {قوچان, ايران},
keywords = {پیش بینی موفقیت، مشاوره شغلی، استعدادسنجی، طرح های خودکفایی، کمیته امداد},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T استفاده از رگرسیون لوجستیک در مشاوره های شغلی طرح های خودکفایی کمیته امداد امام خمینی (ره)
%A حبیب الله آسوده
%A اصغرپور ماسوله, احمدرضا
%A ابوالفضل رمضانی
%J چهارمین همایش ملی مشاوره و سلامت روان
%D 2016

[Download]