چهارمین همایش ملی مشاوره و سلامت روان , 2016-05-03

عنوان : ( تعیین خط فقر مددجویان تحت پوشش کمیته امداد استان خراسان رضوی در سال 1394 )

نویسندگان: حبیب الله آسوده , احمدرضا اصغرپور ماسوله , ابوالفضل رمضانی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

خط فقر میزان درآمدی است که برای تأمین حداقل نیازهای اساسی در مکان و زمان مشخص لازم است. تعیین خط فقر گروههای پایین درآمدی، به منظور طراحی و ارزیابی برنامههای توانمندسازی ضروری است. هدف این پژوهش برآورد خط فقر مددجویان تحت پوشش نهاد حمایتی کمیته امداد امام در استان خراسان رضوی است. جامعه آماری مورد پژوهش این تحقیق سرپرست سال مورد حمایت کمیته امداد امام خمینی (ره) استان خراسان رضوی میباشند؛ دادههای با استفاده از 06خانوارهای زیر 423,346 نفر از مددجویان گردآوری گردید. نتایج نشان میدهد خط فقر برای یک خانواده سه نفره در مشهد 459 پرسشنامه از و در شهرستانها ی استان 253335 ریال است

کلمات کلیدی

, خط فقر, روش تعیین خط فقر, فقرزدایی, فقر مطلق
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1069816,
author = {حبیب الله آسوده and اصغرپور ماسوله, احمدرضا and ابوالفضل رمضانی},
title = {تعیین خط فقر مددجویان تحت پوشش کمیته امداد استان خراسان رضوی در سال 1394},
booktitle = {چهارمین همایش ملی مشاوره و سلامت روان},
year = {2016},
location = {قوچان, ايران},
keywords = {خط فقر، روش تعیین خط فقر، فقرزدایی، فقر مطلق},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T تعیین خط فقر مددجویان تحت پوشش کمیته امداد استان خراسان رضوی در سال 1394
%A حبیب الله آسوده
%A اصغرپور ماسوله, احمدرضا
%A ابوالفضل رمضانی
%J چهارمین همایش ملی مشاوره و سلامت روان
%D 2016

[Download]