به زراعی کشاورزی, دوره (20), شماره (2), سال (2018-9) , صفحات (453-465)

عنوان : ( اثر سطوح مختلف نیتروژن و کود سبز بر عملکرد و کارایی مصرف نیتروژن در گیاه دارویی خرفه )

نویسندگان: حامد جوادی , پرویز رضوانی مقدم , محمدحسن راشدمحصل , دکتر محمدجواد ثقه الاسلامی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

به‌منظور بررسی اثر کود سبز و مقادیر نیتروژن بر عملکرد و کارایی مصرف نیتروژن در خرفه آزمایشی در سال زراعی 94-1393 در مزرعه تحقیقاتی دانشگاه بیرجند به‌صورت کرت‌های خرد شده در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی در سه تکرار انجام شد. چهار کود سبز شامل: شاهد (بدون کود سبز)، ماشک گل‌خوشه‌ای (Vicia villosa L.)، منداب (Eruca sativa L.) و مخلوط منداب و ماشک گل‌خوشه‌ای به‌عنوان عامل اصلی و سه سطح کود نیتروژن به‌صورت خالص شامل: صفر (شاهد)، 50 و 100 کیلوگرم در هکتار به‌عنوان عامل فرعی بودند. نتایج نشان داد که کاربرد کود سبز تأثیری بر عملکرد دانه و علوفه خشک خرفه نداشت. مصرف 100 کیلوگرم نیتروژن خالص در هکتار نیز موجب افزایش 81/18 درصدی عملکرد علوفه خشک (3/3992 کیلوگرم در هکتار) نسبت به شاهد (1/3360 کیلوگرم در هکتار) شد. همچنین، استفاده از کود سبز در سطوح بالای نیتروژن باعث بهبود عملکرد و محتوای نیتروژن زیست‌توده و کاهش کارایی جذب و زراعی نیتروژن بر مبنای علوفه شد. با توجه به کاهش کارایی نیتروژن علیرغم مصرف کودهای سبز و نیتروژن و با در نظر گرفتن هزینه‌های تولید و مشکلات زیست‌محیطی، محتوای نیتروژن موجود در خاک (6/54 کیلوگرم در هکتار) جهت تولید پایدار دانه و 50 کیلوگرم در هکتار نیتروژن جهت تولید علوفه خرفه کفایت نموده و مصرف بیشتر نیتروژن جنبه تجملی خواهد داشت.

کلمات کلیدی

"درصد نیتروژن زیست‌توده"؛ "عملکرد دانه"؛ "عملکرد علوفه"؛ "ماشک گل خوشه‌ای"؛ "منداب"
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1069826,
author = {جوادی, حامد and رضوانی مقدم, پرویز and راشدمحصل, محمدحسن and دکتر محمدجواد ثقه الاسلامی},
title = {اثر سطوح مختلف نیتروژن و کود سبز بر عملکرد و کارایی مصرف نیتروژن در گیاه دارویی خرفه},
journal = {به زراعی کشاورزی},
year = {2018},
volume = {20},
number = {2},
month = {September},
issn = {2008-8337},
pages = {453--465},
numpages = {12},
keywords = {"درصد نیتروژن زیست‌توده"؛ "عملکرد دانه"؛ "عملکرد علوفه"؛ "ماشک گل خوشه‌ای"؛ "منداب"},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T اثر سطوح مختلف نیتروژن و کود سبز بر عملکرد و کارایی مصرف نیتروژن در گیاه دارویی خرفه
%A جوادی, حامد
%A رضوانی مقدم, پرویز
%A راشدمحصل, محمدحسن
%A دکتر محمدجواد ثقه الاسلامی
%J به زراعی کشاورزی
%@ 2008-8337
%D 2018

[Download]