مطالعات تفسیری, دوره (9), شماره (34), سال (2018-9) , صفحات (165-180)

عنوان : ( نقد و بررسی کتاب تفسیر روضه الامثال )

نویسندگان: محمدرضا کرامتی , محمدعلی رضائی کرمانی نسب پور ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

کتاب روضه الامثال کوزه کنانی از مفصل ترین کتابهای امثال قرآنی است که یک چاپ سنگی و نسخه خطی مشهوری دارد .

کلمات کلیدی

روضه الامثال .امثال قرآنی. نسخه خطی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1069903,
author = {کرامتی, محمدرضا and رضائی کرمانی نسب پور, محمدعلی},
title = {نقد و بررسی کتاب تفسیر روضه الامثال},
journal = {مطالعات تفسیری},
year = {2018},
volume = {9},
number = {34},
month = {September},
issn = {2228-7256},
pages = {165--180},
numpages = {15},
keywords = {روضه الامثال .امثال قرآنی. نسخه خطی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T نقد و بررسی کتاب تفسیر روضه الامثال
%A کرامتی, محمدرضا
%A رضائی کرمانی نسب پور, محمدعلی
%J مطالعات تفسیری
%@ 2228-7256
%D 2018

[Download]