چهاردهمین کنفرانس آمار ایران , 2018-08-25

عنوان : ( نقش استنباط شواهدی در تشخیص توزیع‌های چوله )

نویسندگان: مهدی عمادی , مرتضی محمدی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

‏در این مقاله توزیع‌های نرمال چوله و نرمال توانی به عنوان یک توزیع مناسب برای برازش به داده‌های چوله مطالعه شده است. معیارهای متفاوتی جهت اندازه گیری شواهد آماری موجود در داده‌ها معرفی شده است. با مطالعه شبیه‌سازی‏، سه معیار مهم و پرکاربرد جهت اندازه‌گیری قدرت شواهد موجود در دادهای دو توزیع ذکر شده‏، مورد بررسی و مقایسه قرار گرفته است.

کلمات کلیدی

, نرمال چوله‏, نرمال توانی‏, استنباط شواهدی.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1069914,
author = {عمادی, مهدی and محمدی, مرتضی},
title = {نقش استنباط شواهدی در تشخیص توزیع‌های چوله},
booktitle = {چهاردهمین کنفرانس آمار ایران},
year = {2018},
location = {شاهرود, ايران},
keywords = {نرمال چوله‏، نرمال توانی‏، استنباط شواهدی.},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T نقش استنباط شواهدی در تشخیص توزیع‌های چوله
%A عمادی, مهدی
%A محمدی, مرتضی
%J چهاردهمین کنفرانس آمار ایران
%D 2018

[Download]