چهاردهمین کنفرانس آمار ایران , 2018-08-25

عنوان : ( نقش استنباط شواهدی در اندازه‌های واگرایی از دیدگاه تابع مفصل )

نویسندگان: مرتضی محمدی , مهدی عمادی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

اندازه واگرایی بین دو توزیع‏ نسبت به دور شدن دو توزیع از یکدیگر صعودی است. هدف ما در این مقاله بیان ارتباطی جدید بین تابع مفصل و اندازه‌های واگرایی با قابلیت اندازه‌گیری شواهد آماری است. یکی از کاربردهای اندازه‌های واگرایی در حالت دو بعدی پی‌بردن به ساختار وابستگی داده‌ها است. اندازه واگرایی ‏هلینجر در حالت دو بعدی برای تابع مفصل نرمال که شکل بسته‌ای دارد‏، ارائه می‌گردد. فاصله هلینجر در حالت دو بعدی برای بسیاری از توابع مفصل‌ها شکل بسته‌ای ندارد‏، اما به کمک الگوریتم معرفی شده می‌توان این معیار را برای هر تابع مفصلی محاسبه کرد و از آن به عنوان معیاری برای نیکویی برازش استفاده کرد. در پایان جهت نمایش دقت برآورد الگوریتم مذکور‏، نتایج شبیه‌سازی ارائه می‌گردد.‌‎

کلمات کلیدی

, تابع مفصل‏, اندازه واگرایی‏, شواهد آماری‏, فاصله هلینجر.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1069915,
author = {محمدی, مرتضی and عمادی, مهدی},
title = {نقش استنباط شواهدی در اندازه‌های واگرایی از دیدگاه تابع مفصل},
booktitle = {چهاردهمین کنفرانس آمار ایران},
year = {2018},
location = {شاهرود, ايران},
keywords = {تابع مفصل‏، اندازه واگرایی‏، شواهد آماری‏، فاصله هلینجر.},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T نقش استنباط شواهدی در اندازه‌های واگرایی از دیدگاه تابع مفصل
%A محمدی, مرتضی
%A عمادی, مهدی
%J چهاردهمین کنفرانس آمار ایران
%D 2018

[Download]