دومین کنفرانس بین المللی ادبیات و زبانشناسی , 2017-07-20

عنوان : ( نقد داستان کودک "برادر کوچکتر )

نویسندگان: علی پیرانی شال , امیر مقدم متقی , سیده زهراء حسینی طالمی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

چکیده این تحقیق با هدف نقد داستان کودکان بر اساس عناصر داستان و مراحل رشد کودک و مسائل روان شناختی آن صورت گرفته است. کتاب "الاخ الاصغر = برادر کوچکتر" تألیف محمد عطیة الابراشی از انتشارات "دار المعارف" مصر است. این کتاب در سلسله کتاب هایی تحت عنوان کتاب جدید کودک انتشار یافته است. کتاب شامل چهار داستان کوتاه برای کودکان است، شامل برادر کوچکتر، وفای به عهد و پیمان، چهار هدیه، دانش آموز دلسوز می باشد. صفحات کتاب به چهل و هفت صفحه می رسد. روش گردآوری اطلاعات به صورت کتابخانه ای می باشد و روش تحقیق به صورت توصیفی است. یافته های تحقیق نشان می دهد که این کتاب از نقاط قوت و ضعف برخوردار است اما مطابق اصول روان شناسی و مراحل رشد و نموکودک و نیازها و خواسته های وی نوشته نشده است و ظاهر کتاب و صفحات آن مناسب کودک نیست هرچند از نظر واژگان و اصول نگارشی موفق است.

کلمات کلیدی

, واژه های کلیدی: کودک, داستان, نقد, عناصر داستان, افسانه.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1069945,
author = {علی پیرانی شال and مقدم متقی, امیر and سیده زهراء حسینی طالمی},
title = {نقد داستان کودک "برادر کوچکتر},
booktitle = {دومین کنفرانس بین المللی ادبیات و زبانشناسی},
year = {2017},
location = {تهران, ايران},
keywords = {واژه های کلیدی: کودک، داستان، نقد، عناصر داستان، افسانه.},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T نقد داستان کودک "برادر کوچکتر
%A علی پیرانی شال
%A مقدم متقی, امیر
%A سیده زهراء حسینی طالمی
%J دومین کنفرانس بین المللی ادبیات و زبانشناسی
%D 2017

[Download]