بیست و پنجمین اجلاس سراسری نماز در استان البرز , 2017-12-09

عنوان : ( نماز، روح پرورِ انسان ساز )

نویسندگان: امیر مقدم متقی , نرگس معتمدی بارزیلی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

عامل بازدارنده ناشایستی ها و زشتی¬ها و همچنین صعود و عروج مؤمن بوده و نقش مؤثری در تغییر رفتار یا حالات نامطلوب به مطلوب دارد، انسان را از فساد و منکر بازمی دارد، ناهنجاری های اجتماعی را کاهش می دهد. آدمی نیز در زندگی نیازهایی دارد که در پرتو ارتباط با ذات حق برطرف می شود از جمله نیاز به آرامش، خوشتن داری، امید و نشاط، مردم گرایی و رهایی از خودمحوری و .. . این پژوهش در صدد است که با روشی توصیفی – تحلیلی به تبیین بعد انسان سازی نماز با برطرف سازی این نیازها بپردازد . نتایج پژوهش حاکی از آن است که نماز محکم ترین حلقة ارتباط با خالق هستی است که پاسخ گوی تمام نیازهای معنوی بشر می باشد از جمله نیاز به آرامش روحی، نیاز به نجات از سرگشتگی، نیاز به امید و نشاط، نیاز به سپر دفاعی جهت سلامتی از فساد، نیاز به جمع گرایی و مردم گرایی، نیاز به رهایی از خود محوری

کلمات کلیدی

, نماز, کاهش استرس, تربیت , انسان
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1069950,
author = {مقدم متقی, امیر and نرگس معتمدی بارزیلی},
title = {نماز، روح پرورِ انسان ساز},
booktitle = {بیست و پنجمین اجلاس سراسری نماز در استان البرز},
year = {2017},
location = {کرج-مشکین‌دشت شهرستان فردیس, ايران},
keywords = {نماز،کاهش استرس،تربیت ،انسان},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T نماز، روح پرورِ انسان ساز
%A مقدم متقی, امیر
%A نرگس معتمدی بارزیلی
%J بیست و پنجمین اجلاس سراسری نماز در استان البرز
%D 2017

[Download]