سومین کنگره بین‌المللی و پانزدهمین کنگره ملی علوم زراعت و اصلاح نباتات , 2018-09-04

عنوان : ( بررسی خصوصیات رشدی و عملکرد میوه خشک در شش رقم خربزه تلخ (Momordica charantia L.) کشت شده در شرایط آب و هوایی کرج )

نویسندگان: اکرم ولیایی , مجید عزیزی ارانی , عبدالکریم کاشی , Sang Un Park ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در این پژوهش شش رقم خربزه تلخ شامل (تایلندی (F1 No.486)، فیلیپینی (F1 Mestisa)، رقم مورد کشت در ایرانشهر (هندی Palee)، فیلیپینی (Ilocano Type)، رقم مورد کشت در اصفهان و رقم محلی ژاپن در شرایط آب و هوایی کرج در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی با سه تکرار از نظر برخی از صفات رویشی و زایشی به همراه عملکرد ارزیابی شدند. تجزیه و تحلیل¬های آماری نشان داد که بین ارقام ارزیابی شده از نظر خصوصیات رویشی و زایشی اختلاف بسیار معنی‌داری وجود داشت و رقم تایلندی از نظر اکثر صفات رویشی نسبت به سایر ارقام دارای نمود بهتری بود. تعداد روز تا ظهور گل نر بین 33/25-19 روز و تعداد روز تا ظهور گل ماده بین 33-25 روز متغیر بود. ارقام تایلندی (F1 No.486) و فیلیپینی (F1 Mestisa) به ترتیب با 42/0 و 38/0 کیلوگرم در بوته به ترتیب دارای بیشترین عملکرد میوه خشک بودند. در مقابل کمترین عملکرد مربوط به رقم محلی ژاپن بود (25/0 کیلوگرم در بوته). در مجموع با توجه به نتایج بدست آمده از بین ارقام مورد بررسی رقم تایلندی جهت کشت در شرایط آب و هوایی کرج توصیه می‌شود.

کلمات کلیدی

, مقایسه ارقام, گیاهان دارویی, دیابت, عملکرد
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1069966,
author = {اکرم ولیایی and عزیزی ارانی, مجید and عبدالکریم کاشی and Sang Un Park},
title = {بررسی خصوصیات رشدی و عملکرد میوه خشک در شش رقم خربزه تلخ (Momordica charantia L.) کشت شده در شرایط آب و هوایی کرج},
booktitle = {سومین کنگره بین‌المللی و پانزدهمین کنگره ملی علوم زراعت و اصلاح نباتات},
year = {2018},
location = {کرج, ايران},
keywords = {مقایسه ارقام، گیاهان دارویی، دیابت، عملکرد},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی خصوصیات رشدی و عملکرد میوه خشک در شش رقم خربزه تلخ (Momordica charantia L.) کشت شده در شرایط آب و هوایی کرج
%A اکرم ولیایی
%A عزیزی ارانی, مجید
%A عبدالکریم کاشی
%A Sang Un Park
%J سومین کنگره بین‌المللی و پانزدهمین کنگره ملی علوم زراعت و اصلاح نباتات
%D 2018

[Download]