دهمین همایش ملی انجمن زمین شناسی اقتصادی ایران , 2018-09-05

عنوان : ( زمین شناسی، کانی سازی و مغناطیس سنجی رگه های مگنتیت ± اسپکیولاریت بخش شرقی کانسار ده زمان، جنوب غرب بردسکن، خراسان رضوی )

نویسندگان: حسین حاجی میرزاجان , آزاده ملکزاده شفارودی , سیدمسعود همام , محمدرضا حیدریان شهری ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

معدن آهن ده¬زمان در جنوب غرب بردسکن در استان خراسان رضوی قرار دارد. زمین¬شناسی منطقه شامل واحدهای رسوبی- آتشفشانی دگرگون¬شده به سن پرکامبرین فوقانی می¬باشد. کانی¬زایی در بخش شرقی به صورت مگنتیت± اسپکیولاریت و دارای روند شمالی- جنوبی با شیب 85 درجه به سمت شرق می¬باشد. واحد متاریوداسیت با پذیرفتاری مغناطیسی پایین(0 تا SI 5-10× 70)، مهمترین میزبان کانی¬سازی مگنتیت± اسپکیولاریت در منطقه است. به منظور اکتشاف عمقی و جانبی کانی¬سازی مگنتیت، برداشت مغناطیس¬سنجی زمینی در بخش شرقی منطقه انجام شد. تغییرات شدت کل میدان در بخش شرقی 15592 گاما است. ناهنجاری مغناطیسی در پنجره شرقی دارای روند شمالی- جنوبی و منطبق بر زون کانی¬سازی مگنتیت± اسپکیولاریت است. عرض زون کانی¬سازی مطابق نقشه مشتق اول حدود 2-5 متر می¬باشد. نقشه سیگنال¬تحلیلی نشاندهنده لبه های ناهنجاری هم مکان با کانی سازی و هم امتداد با گسلها است که در برحی مناطق توسط گسلهای امتداد لغز جا به جا شده است. منبع ناهنجاری مغناطیسی مگنتیت، فقط در قسمت شرقی تا عمق بیش از 50 متر ادامه دارد.

کلمات کلیدی

, متاریولیت تا متاریوداسیت, مگنتیت± اسپکیولاریت , مغناطیس سنجی, ده زمان
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1069978,
author = {حاجی میرزاجان, حسین and ملکزاده شفارودی, آزاده and همام, سیدمسعود and حیدریان شهری, محمدرضا},
title = {زمین شناسی، کانی سازی و مغناطیس سنجی رگه های مگنتیت ± اسپکیولاریت بخش شرقی کانسار ده زمان، جنوب غرب بردسکن، خراسان رضوی},
booktitle = {دهمین همایش ملی انجمن زمین شناسی اقتصادی ایران},
year = {2018},
location = {اصفهان, ايران},
keywords = {متاریولیت تا متاریوداسیت، مگنتیت± اسپکیولاریت ، مغناطیس سنجی، ده زمان},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T زمین شناسی، کانی سازی و مغناطیس سنجی رگه های مگنتیت ± اسپکیولاریت بخش شرقی کانسار ده زمان، جنوب غرب بردسکن، خراسان رضوی
%A حاجی میرزاجان, حسین
%A ملکزاده شفارودی, آزاده
%A همام, سیدمسعود
%A حیدریان شهری, محمدرضا
%J دهمین همایش ملی انجمن زمین شناسی اقتصادی ایران
%D 2018

[Download]