دهمین همایش ملی انجمن زمین شناسی اقتصادی ایران , 2018-09-05

عنوان : ( زمین شناسی، کانی سازی و ژئوشیمی کانسار مس رباعی، جنوب دامغان )

نویسندگان: مهدی مهدوی آکردی , آزاده ملکزاده شفارودی , بهنام رحیمی , محمدحسن کریم پور ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

منطقه رباعی در 95 کیلومتری جنوب شهر دامغان در استان سمنان قرار دارد. زمین¬شناسی منطقه شامل واحدهای آتشفشانی با ترکیب آندزیت و تراکی¬¬¬آندزیت مربوط به ائوسن میانی است که دایک¬های دیوریتی با ترکیب بیوتیت هورنبلند دیوریت در این واحد¬ها نفوذ کردند. کانی¬سازی مس به شکل رگه¬ای در امتداد شمال¬شرقی- جنوب¬غربی و با عرض 1 تا 20 متر در دایک¬ها دیوریتی تشکیل شده¬اند. کانی¬های اولیه شامل کالکوپیریت و پیریت، کانی¬های ثانویه شامل کالکوسیت، کوولیت، بورنیت، مالاکیت، آزوریت، گوتیت، لیمونیت و هماتیت می¬باشد. آلتراسیون غالب همراه رگه¬های کانی¬سازی کربناتی شدن و سرسیتی شدن است. بر اساس مطالعات لیتوژئوشیمیایی گمانه¬ها مقدار مس از ppm100 تا 57/5 درصد متغیر است و همچنین مقادیر عناصر Ag, Sb, Pb, Zn و As پایین می¬باشد. شواهد سنگ¬شناسی، آلتراسیون، شکل و حالت کانی¬سازی، کنترل ساختاری و ناهنجاری¬های ژئوشیمیایی نشان می¬دهد که کانی¬سازی اپی ژنتیک رباعی از نوع مس رگه¬ای است و به احتمال زیاد مرتبط با واحدهای دیوریتی است.

کلمات کلیدی

, مس, کانی سازی, ژئوشیمی, رباعی, دامغان
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1069984,
author = {مهدوی آکردی, مهدی and ملکزاده شفارودی, آزاده and رحیمی, بهنام and کریم پور, محمدحسن},
title = {زمین شناسی، کانی سازی و ژئوشیمی کانسار مس رباعی، جنوب دامغان},
booktitle = {دهمین همایش ملی انجمن زمین شناسی اقتصادی ایران},
year = {2018},
location = {اصفهان, ايران},
keywords = {مس، کانی سازی، ژئوشیمی، رباعی، دامغان},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T زمین شناسی، کانی سازی و ژئوشیمی کانسار مس رباعی، جنوب دامغان
%A مهدوی آکردی, مهدی
%A ملکزاده شفارودی, آزاده
%A رحیمی, بهنام
%A کریم پور, محمدحسن
%J دهمین همایش ملی انجمن زمین شناسی اقتصادی ایران
%D 2018

[Download]