اقتصاد و توسعه کشاورزی, دوره (32), شماره (2), سال (2018-8) , صفحات (185-197)

عنوان : ( عوامل مؤثر بر انتخاب استراتژی های ورود به بازار خارجی گیاهان دارویی مطالعه موردی: استان خراسان رضوی )

نویسندگان: سیدحسین محمدزاده , علی رضا کرباسی , حسین محمدی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در راستای کاهش وابستگی اقتصاد ایران به صادرات نفت¬خام و چرخش به¬طرف اقتصاد چند محصولی در صادرات، جهت¬گیری سیاست¬های صادراتی باید به سود صدور کالاهای غیرنفتی از جمله صادرات محصولات کشاورزی تغییر یابد. گیاهان دارویی یکی از اقلام مهم صادراتی بخش کشاورزی است که در سال¬های اخیر علی¬رغم افزایش سطح زیرکشت و تولید، صادرات هم¬پای آن رشد نداشته است. استان خراسان¬رضوی یکی از استان¬های پیش¬رو در تولید و تجارت گیاهان دارویی به¬حساب می¬آید. امروزه تعیین نوع استراتژی ورود به بازارهای خارجی با توجه به شرایط بازار، یکی از مهم¬ترین عوامل مؤثر بر توسعه صادرات بخصوص در بخش کشاورزی به¬حساب می¬آید. این مطالعه بر آن است تا به بررسی عوامل مؤثر بر انتخاب نوع استراتژی ورود به بازارهای خارجی گیاهان دارویی شرکت¬های صادرکننده استان خراسان¬رضوی بپردازد. بر این اساس آمار و اطلاعات لازم از طریق تکمیل ۶۴ پرسشنامه از شرکت¬های صادرکننده گیاهان دارویی منتخب استان خراسان رضوی (زعفران، گل محمدی، زیره سبز و آویشن) در طی دوره زمانی ۱۳۹۵- ۱۳۹۰ بپردازد. استراتژی¬های ورود به بازارهای خارجی به سه دسته استراتژی صادراتی، استراتژی غیرصادراتی و استراتژی بینابینی تقسیم شد. نتایج برآورد الگوی پانل لاجیت چندگانه نشان داد که اندازه شرکت، تجربه صادراتی، ریسک¬های صادراتی (ریسک سیاسی، ریسک قیمتی، ریسک بازاری و ریسک برگشت پول)، تحریم¬ها، آمیخته¬های بازاریابی، تحقیق وتوسعه، تنوع مقاصد صادراتی، داشتن برند معتبر و جذابیت مکان از عوامل اثرگذار بر انتخاب نوع استراتژی ورود به بازارهای خارجی گیاهان دارویی منتخب استان می¬باشند.

کلمات کلیدی

استراتژی; صادرات; گیاهان دارویی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1070038,
author = {محمدزاده, سیدحسین and کرباسی, علی رضا and محمدی, حسین},
title = {عوامل مؤثر بر انتخاب استراتژی های ورود به بازار خارجی گیاهان دارویی مطالعه موردی: استان خراسان رضوی},
journal = {اقتصاد و توسعه کشاورزی},
year = {2018},
volume = {32},
number = {2},
month = {August},
issn = {۲۰۰۸-۴۷۲۲},
pages = {185--197},
numpages = {12},
keywords = {استراتژی; صادرات; گیاهان دارویی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T عوامل مؤثر بر انتخاب استراتژی های ورود به بازار خارجی گیاهان دارویی مطالعه موردی: استان خراسان رضوی
%A محمدزاده, سیدحسین
%A کرباسی, علی رضا
%A محمدی, حسین
%J اقتصاد و توسعه کشاورزی
%@ ۲۰۰۸-۴۷۲۲
%D 2018

[Download]