همایش خانواده و سبک زندگی در فرهنگ رضوی , 2016-03-19

عنوان : ( سبک زندگی اسلامی و الگوهای توانمند سازی اقتصاد خانواده، در فرهنگ رضوی )

نویسندگان: امیر مقدم متقی , حلیمه زبرجدقراملکی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

این پژوهش در محور سبک زندگی اسلامی و مدیریت اقتصادی خانواده، به دنبال ارائه ی یک نگاه کاربردی به موضوع، براساس آموز هها و تعالیم امام رضا ع بوده که با مراجعه به کتب حدیث جمع آوری شده است. برطبق یافت ههای پژوهش، در جهت اصلاح وضعیت موجود و ایجاد شرایط مطلوب به منظور فضاسازی فکری و عملی، در زمینۀ الگوهای توانمند سازی اقتصادی خانواده، در فرهنگ رضوی «کار و کوشش، توسعه معیشت خانواده، ذخیر هسازی ضروریات معیشت، اعتدال در معیشت و قناعت پیشگی، هماهنگی میان درآمد و هزینه، کاهش مصارف غیرضروری، افزایش پس انداز خانواده، مدیریت منابع مالی، صرفه جویی در انواع مصرف، تربیت اقتصادی فرزندان، استفاده صحیح و بهینه از منابع و امکانات موجود، ساده زیستی، تلاش برای تولید محصولات خانگی، قانع بودن به داشت هها و احساس رضایتمندی در زندگ ی » از مهم ترین مقوله های مرتبط هستند.

کلمات کلیدی

, کلیدواژه‌ها: توانمندی, کار, اقتصاد, خانواده, معیشت
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1070045,
author = {مقدم متقی, امیر and حلیمه زبرجدقراملکی},
title = {سبک زندگی اسلامی و الگوهای توانمند سازی اقتصاد خانواده، در فرهنگ رضوی},
booktitle = {همایش خانواده و سبک زندگی در فرهنگ رضوی},
year = {2016},
location = {مشهد, ايران},
keywords = {کلیدواژه‌ها: توانمندی،کار،اقتصاد،خانواده،معیشت},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T سبک زندگی اسلامی و الگوهای توانمند سازی اقتصاد خانواده، در فرهنگ رضوی
%A مقدم متقی, امیر
%A حلیمه زبرجدقراملکی
%J همایش خانواده و سبک زندگی در فرهنگ رضوی
%D 2016

[Download]