سومین کنگره بین المللی و پانزدهمین کنگره ملی علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران , 2018-09-04

عنوان : ( تعدیل اثرات تنش شوری با ترکیبات سیلیسیم (نانو و میکرو) و پتاسیم در سیب زمینی )

نویسندگان: محمد کافی , جعفر نباتی , بیژن سعادتیان , آرمین اسکوئیان , الهه برومند رضازاده ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

یک راهکار برای مقابله با تنش شوری، محلول‌پاشی ترکیبات ضدتنش حاوی عناصر غذایی برای تعدیل اثرات نامطلوب شوری است. بدین منظور، آزمایشی به‌صورت کرت‌های خردشده در قالب طرح بلوک کامل تصادفی با سه تکرار روی سیب‌زمینی رقم آگریا در سال 1395 در دانشگاه فردوسی مشهد انجام شد. کرت‌های اصلی شامل سطوح شوری آب آبیاری (3/0 (عدم تنش)، 5، 8 و 12 دسی‌زیمنس بر متر) و کرت‌های محلول‌پاشی ترکیبات سولفات پتاسیم (1000 میلی‌گرم در لیتر)، نانو ذرات سیلیکات سدیم (400 میلی‌گرم در لیتر) و سیلیس (1000 میلی‌گرم در لیتر) بود. نتایج نشان داد که علی‌رغم کاهش صفات شاخص پایداری غشای سلولی، تعداد غده در بوته و عملکرد غده در اثر شوری، کارایی مصرف آب لحظه‌ای برگ و درصد ماده خشک غده افزایش یافت. همچنین محلول‌پاشی ترکیب‌های ضدتنش نقش مؤثری در تعدیل اثرات شوری در صفاتی همچون عملکرد غده، تعداد غده در بوته و درصد ماده خشک غده داشت. اثر دو ترکیب حاوی عنصر سیلیسیم به‌ویژه نانو ذرات سیلیکات سدیم نسبت به سایر ترکیبات بر عملکرد غده سیب‌زمینی مشهودتر بود. با توجه به نتایج به‌دست‌آمده به نظر می‌رسد که استفاده از سیلیسیم راهکاری مؤثر در کاهش اثرات شوری خواهد بود و استفاده از نانو ذرات آن امکان افزایش کارایی را در پی خواهد داشت.

کلمات کلیدی

, سولفات پتاسیم, شوری آب, محلولپاشی, نانو سیلیکات سدیم
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1070080,
author = {کافی, محمد and نباتی, جعفر and سعادتیان, بیژن and اسکوئیان, آرمین and الهه برومند رضازاده},
title = {تعدیل اثرات تنش شوری با ترکیبات سیلیسیم (نانو و میکرو) و پتاسیم در سیب زمینی},
booktitle = {سومین کنگره بین المللی و پانزدهمین کنگره ملی علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران},
year = {2018},
location = {کرج, ايران},
keywords = {سولفات پتاسیم، شوری آب، محلولپاشی، نانو سیلیکات سدیم},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T تعدیل اثرات تنش شوری با ترکیبات سیلیسیم (نانو و میکرو) و پتاسیم در سیب زمینی
%A کافی, محمد
%A نباتی, جعفر
%A سعادتیان, بیژن
%A اسکوئیان, آرمین
%A الهه برومند رضازاده
%J سومین کنگره بین المللی و پانزدهمین کنگره ملی علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
%D 2018

[Download]