ششمین همایش ملی موزه علوم‌ و‌فناوری , 2017-01-03

عنوان : ( موزه های تاریخ طبیعی، فرصتی مغتنم برای فراگیری )

نویسندگان: فاطمه طباطبائی یزدی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

با توجه به روند روز افزون توسعه شهری و فاصله مردم از محیطهای طبیعی، فراهم آوردن ودریافت صحیح وکارشناسی فرصتهایی برای جبران این فاصله وجلوگیری ازتبعات آن باید بطور جدی دراولیتهای سیاست گذاران و دولت مردان قرار گیرد. ازجمله مواردی که در کشورهای توسعه یافته در امرآموزش گروههای مختلف و همجنین نزدیکی انسان با طبیعت و ایجاد سلامت روانی نقش ی ایفامی کنند موزههای تاریخ طبیعی، پارکهای طبیعت، باغ وحشها و آکواریومها هستند. با توجه به اینکه این مکانها علاه بر امر فوق دارای نقش و اهداف چند جانبهای مثل حمایت از نیازهای آموزشی و پژوهشی دانشگاهیان، اشتغال زایی و درآمدزایی میباشند، لذا نگاهی دوباره به جایگاه این مکانها و برنامه ریزی برای استفاده چند جانبه از موزههای تاریخ طبیعی در کشور ضروری میباشد.

کلمات کلیدی

, آموزش همگانی, تنوع زیستی, یادگیری موزهای.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1070102,
author = {طباطبائی یزدی, فاطمه},
title = {موزه های تاریخ طبیعی، فرصتی مغتنم برای فراگیری},
booktitle = {ششمین همایش ملی موزه علوم‌ و‌فناوری},
year = {2017},
location = {تهران, ايران},
keywords = {آموزش همگانی، تنوع زیستی، یادگیری موزهای.},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T موزه های تاریخ طبیعی، فرصتی مغتنم برای فراگیری
%A طباطبائی یزدی, فاطمه
%J ششمین همایش ملی موزه علوم‌ و‌فناوری
%D 2017

[Download]