یازدهمین کنگره ملی مهندسی مکانیک بیوسیستم و مکانیزاسیون ایران , 2018-09-03

عنوان : ( بررسی مصرف انرژی در واحدهای پرورش ماهی در استان آذربایجان شرقی )

نویسندگان: رضا نظری خونیقی , مهدی خجسته پور , محمدرضا بیاتی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

مطالعه حاضر با توجه به اهمیت انرژی و پروتئین ماهی برای سلامت انسان و لزوم مدیریت بهتر انرژی و استفاده مؤثر از آن، در واحدهای پرورش ماهی استان آذربایجان شرقی انجام گرفته است. برای این منظور، تعداد 32 واحد پرورش ماهی که از آب چاه برای این منظور استفاده می نمودند موردبررسی قرار گرفتند. اطلاعات از طریق پرسشنامه و مراجعه مستقیم به مراکز پرورش و مصاحبه حضوری جمع آوری گردیده است. در این مطالعه نهاده های ورودی الکتریسیته، سوخت و خوراک ماهی به تنهایی 99 درصد کل انرژی نهاده های ورودی را به خود اختصاص داده اند. از بین این سه نهاده، الکتریسیته با 83 درصد بیشترین سهم را دارد. سوخت نیز که مجموع سه 42/ سوخت گازوئیل، بنزین و نفت است با 9درصد در جایگاه بعدی قرار دارد. میانگین تولید ماهی در استخرهای پرورشی منطقه 07 کیلوگرم بر مترمربع است. کل انرژی ورودی، خروجی، نسبت انرژی، بهره وری انرژی، انرژی ویژه و افزوده خالص انرژی به ترتیب برابر 15582 مگاژول بر کیلوگرم / 6 کیلوگرم بر مگاژول، 12 /4 ،0/ 107 مگاژول بر 100 مترمربع ، 03 / 3513/47 مگاژول بر 100 مترمربع، 17 3406 – مگاژول بر 100 مترمربع به دست آمدند.

کلمات کلیدی

, انرژی تولید, تولید ماهی قزل آلا, شاخص های انرژی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1070112,
author = {نظری خونیقی, رضا and خجسته پور, مهدی and بیاتی, محمدرضا},
title = {بررسی مصرف انرژی در واحدهای پرورش ماهی در استان آذربایجان شرقی},
booktitle = {یازدهمین کنگره ملی مهندسی مکانیک بیوسیستم و مکانیزاسیون ایران},
year = {2018},
location = {همدان, ايران},
keywords = {انرژی تولید، تولید ماهی قزل آلا، شاخص های انرژی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی مصرف انرژی در واحدهای پرورش ماهی در استان آذربایجان شرقی
%A نظری خونیقی, رضا
%A خجسته پور, مهدی
%A بیاتی, محمدرضا
%J یازدهمین کنگره ملی مهندسی مکانیک بیوسیستم و مکانیزاسیون ایران
%D 2018

[Download]