یازدهمین کنگره ملی مهندسی بیوسیستم و مکانیزاسیون , 2018-09-03

عنوان : ( تشخیص تنش های محیطی و بیولوژیکی روی گیاهان بوسیله تکنولوژی تصویربرداری گرمایی )

نویسندگان: عاطفه آخوندزادگان فهرجی , محمودرضا گلزاریان ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

ر سالهای اخیر توسعه تکنولوژی در کشاورزی به هدف حفظ کیفیت محصولات و کاهش ضایعات بوده است. در همین راستا مدیریت مزرعه تلاش میکند برای جبران کمبود نیروی انسانی متخصص، از جمله نبود نیروی ماهر برای تشخیص بیماری ها و تنشهای گیاهی، از روشهای نوین استفاده کند. یکی از روشهای جایگزین استفاده از تکنولوژی تصویربرداری و بینایی ماشین است. در این مطالعه به مرور کوتاهی بر کاربرد تصاویر گرمایی در تشخیص تنشهای محیطی و بیولوژیکی روی گیاهان پرداخته شده است. سپس به پتانسیل این تکنولوژی برای بیماریهای ریشهای و کمبود مواد غذایی، که در سوخت و ساز برگ ها تاثیر گذارند نیز اشاره شده است

کلمات کلیدی

, برگ, تنش محیطی و بیولوژیکی, تصویربرداری گرمایی, تشخیص
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1070126,
author = {آخوندزادگان فهرجی, عاطفه and گلزاریان, محمودرضا},
title = {تشخیص تنش های محیطی و بیولوژیکی روی گیاهان بوسیله تکنولوژی تصویربرداری گرمایی},
booktitle = {یازدهمین کنگره ملی مهندسی بیوسیستم و مکانیزاسیون},
year = {2018},
location = {همدان, ايران},
keywords = {برگ، تنش محیطی و بیولوژیکی، تصویربرداری گرمایی، تشخیص},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T تشخیص تنش های محیطی و بیولوژیکی روی گیاهان بوسیله تکنولوژی تصویربرداری گرمایی
%A آخوندزادگان فهرجی, عاطفه
%A گلزاریان, محمودرضا
%J یازدهمین کنگره ملی مهندسی بیوسیستم و مکانیزاسیون
%D 2018

[Download]