یازدهمین کنگره ملی مهندسی مکانیک بیوسیستم و مکانیزاسیون ایران , 2018-09-03

عنوان : ( تشخیص عارضه ی دانه سفیدی انار، با استفاده از روش غیرمخرب صوتی در دوره ی انبارمانی )

نویسندگان: محمدرضا بیاتی , مهدی خجسته پور , یحیی سلاح ورزی , باقر مخدومی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

تشخیص عارضه ی دانه سفیدی انار در طی دو ماه انبارمانی در سردخانه ای با دو درجه ی سیلیسیوس و رطوبت نسبی 82 درصد با روش غیر مخرب آکوستیکی مورد بررسی قرار گرفت. پارامترهای آکوستیکی شامل فرکانس طبیعی و شاخص آکوستیکی با ثبت سیگنال های صوتی حاصل از ضربه ی غیر مخرب یکسان از طریق ضربه زن، توسط میکروفون صداسنج و تبدیل آن از حوضه ی زمان به حوضه ی فرکانس به دست آمدند. تمامی آزمون های انجام شده در هرماه و همچنین قبل از ورود به انبار صورت گرفت. نتایج آزمایشها نشان داد که تمامی پارامترهای آکوستیکی، فرکانس غالب، شاخص آکوستیکی، در طول انبارمانی کاهش داشته اند. میزان پارامترهای کاهشی ذکرشده در انارهای با عارضه ی دانه سفیدی نسبت به انارهای سالم بیشتر بود. همبستگی های بهدست آمده نشان دادند که در تعیین کیفیت انار در طی انبارمانی از روش غیر مخرب می توان بهره برد. با روش غیرمخرب آکوستیکی مشخص شد در تشخیص عارضه ی دانه سفیدی،چه در دورهی برداشت چه در طول انبار مانی می تواند مثمر ثمر واقع شود و نتایج مفیدی به دست آورد.

کلمات کلیدی

, آکوستیک, آزمون غیر مخرب, عارضه ی دانه سفیدی, انار
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1070169,
author = {بیاتی, محمدرضا and خجسته پور, مهدی and سلاح ورزی, یحیی and مخدومی, باقر},
title = {تشخیص عارضه ی دانه سفیدی انار، با استفاده از روش غیرمخرب صوتی در دوره ی انبارمانی},
booktitle = {یازدهمین کنگره ملی مهندسی مکانیک بیوسیستم و مکانیزاسیون ایران},
year = {2018},
location = {همدان, ايران},
keywords = {آکوستیک، آزمون غیر مخرب، عارضه ی دانه سفیدی، انار},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T تشخیص عارضه ی دانه سفیدی انار، با استفاده از روش غیرمخرب صوتی در دوره ی انبارمانی
%A بیاتی, محمدرضا
%A خجسته پور, مهدی
%A سلاح ورزی, یحیی
%A مخدومی, باقر
%J یازدهمین کنگره ملی مهندسی مکانیک بیوسیستم و مکانیزاسیون ایران
%D 2018

[Download]