یازدهمین کنگره ملی مهندسی مکانیک بیوسیستم و مکانیزاسیون ایران , 2018-09-03

عنوان : ( مروری بر قابلیت های روش "ارزیابی چرخه حیات"در بررسی چالش های زیست محیطی تولید نان در جهان )

نویسندگان: مهتا رفیعی , محمدحسین عباسپور فرد , آوا حیدری ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

فرآیند و یا فعالیت مورد استفاده قرار میگیرد. در این مطالعه بررسی جامعی بر مطالعات انجام شده در جهان در زمینه تولید نان، که به روش ارزیابی چرخه حیات LCA انجام شده، صورت گرفته تا قابلیت های این تکنیک برای اهداف مورد نظر برجسته و نمایان شود. پژوهشهای بررسی شده نشان میدهند که در طول چرخه حیات نان، بیشترین اثرات سوء زیست محیطی مربوط به بخش تولید غلات در مزرعه میباشد. در این مطالعات آثار مخرب زیست محیطی فرایندهای مختلف زنجیرهی تولید نان بررسی شدند و برای کاهش آنها راهکارهایی پیشنهاد شدهاست. همچنین اطلاعات قابل اطمینان و جامعی در اختیار سیاست- گذاران قرار میدهند تا بتوانند تصمیمات مناسبی اتخاذ نمایند. با مقایسه بین گزینههای موجود، بهترین نانها از نظر اثرات زیست محیطی انتخاب شده، همچنین روشهای مختلف تولید نان با آسیبهای زیستمحیطی و انتشارات کمتر شناسایی میشوند. استفاده از نتایج این تحقیقات در راستای دستیابی به اهداف توسعه پایدار منجر به کاهش پیامدهای سوء زیست محیطی و آلایندههای ناشی از مراحل تولید نان میشود.

کلمات کلیدی

, چرخه حیات نان, گرمایش جهانی, اسیدی شدن, اثرات زیست محیطی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1070190,
author = {رفیعی, مهتا and عباسپور فرد, محمدحسین and حیدری, آوا},
title = {مروری بر قابلیت های روش "ارزیابی چرخه حیات"در بررسی چالش های زیست محیطی تولید نان در جهان},
booktitle = {یازدهمین کنگره ملی مهندسی مکانیک بیوسیستم و مکانیزاسیون ایران},
year = {2018},
location = {همدان, ايران},
keywords = {چرخه حیات نان، گرمایش جهانی، اسیدی شدن، اثرات زیست محیطی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T مروری بر قابلیت های روش "ارزیابی چرخه حیات"در بررسی چالش های زیست محیطی تولید نان در جهان
%A رفیعی, مهتا
%A عباسپور فرد, محمدحسین
%A حیدری, آوا
%J یازدهمین کنگره ملی مهندسی مکانیک بیوسیستم و مکانیزاسیون ایران
%D 2018

[Download]