ادبیات پایداری, دوره (5), شماره (9), سال (2014-2) , صفحات (141-161)

عنوان : ( سیمای کودک و نوجوان انقلابی در شعر نزار قبانی )

نویسندگان: ژیلا رزمجو , امیر مقدم متقی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

نزار قبانی از برجسته¬ترین شاعران معاصر عرب است که پس از مطرح شدن مسأله فلسطین، تمامی هم و غم خویش را به فلسطین، دردها و آلام مردم آن سرزمین معطوف ساخت. وی پیش از این به شاعری غزل سرا مشهور بود، اما به یکباره، سخن از زیبارویان را کنار گذاشت و تمام توجه و عنایت خود را به کودکان و نوجوانان انقلابی و مبارزی معطوف داشت که مقاومت و دفاع از وطن را با دستان خالی و تنها با تکه¬¬های سنگ، به جهانیان نشان می¬دادند. وی سرانجام در این زمینه، بر پایه طبع، استفاده از انواع تصویر هنری و نیز اسلوب¬های قصصی، تصاویری یکتا از مبارزه¬طلبی¬ها، رشادت¬ها و فداکاری¬های ایشان که اینک مایه امید شاعر و تمامی فلسطینیان بود خلق نمود؛ بدین¬سان،نه تنها کودک و نوجوان فلسطینی در بسیاری جهات، مصدر الهام شعری وی گشتند، بلکه از آن پس، شعر او نیز منشأ الهام و مایه امید بسیاری از شعرای انتفاضه گردید. پژوهش حاضر،با تکیه بر دیوان نزار قبانی و استفاده از روش توصیفی ـ تحلیلی، تلاش نموده است تا سیمای کودک و نوجوان فلسطینی را که به عنوان ستون شعر انتفاضه و نقطه عطف امیدواری و ستیزه¬جویی در شعر فلسطین به شمار می¬رود، از زوایای مختلف، مورد بحث و بررسی قرار دهد.

کلمات کلیدی

, کلیدواژه¬ها: کودک, نوجوان, شعر, نزارقبانی, فلسطین, مقاومت
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1070243,
author = {ژیلا رزمجو and مقدم متقی, امیر},
title = {سیمای کودک و نوجوان انقلابی در شعر نزار قبانی},
journal = {ادبیات پایداری},
year = {2014},
volume = {5},
number = {9},
month = {February},
issn = {2008-6881},
pages = {141--161},
numpages = {20},
keywords = {کلیدواژه¬ها: کودک، نوجوان، شعر، نزارقبانی، فلسطین، مقاومت},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T سیمای کودک و نوجوان انقلابی در شعر نزار قبانی
%A ژیلا رزمجو
%A مقدم متقی, امیر
%J ادبیات پایداری
%@ 2008-6881
%D 2014

[Download]