سومین کنگره ملی علو م پایه دامپزشکی , 2017-09-21

عنوان : ( مطالعه هیستوموفومتری و استریولوژی بافت تیروئید پس از تاثیر در برابر نسل جدید تلفن همراه (2100 مگاهرتز) در موش صحرایی )

نویسندگان: معصومه اخگرماریان , احمدرضا راجی , محسن ملکی , مرتضی کفایی رضوی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در این مطالعه به تاثیر امواج موبایل بر روی غده تیروئید پرداخته در موش صحرایی این مطالعه انجام گرفت و مشخص شد استفاده از امواج موبایل 2100 مگا هرتز به مدت 3 ساعت در روز به مدت 76 روز می تواند باعث اثرات نامطلوب در غده تیروئید شود که شامل کاهش قطر و حجخ و تعداد فوکیکول ها و تغییر شکل فولیکول ای تیروئید می شود.

کلمات کلیدی

, امواج موبایل, بافت تیروئید
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1070272,
author = {اخگرماریان, معصومه and راجی, احمدرضا and ملکی, محسن and مرتضی کفایی رضوی},
title = {مطالعه هیستوموفومتری و استریولوژی بافت تیروئید پس از تاثیر در برابر نسل جدید تلفن همراه (2100 مگاهرتز) در موش صحرایی},
booktitle = {سومین کنگره ملی علو م پایه دامپزشکی},
year = {2017},
location = {تهران, ايران},
keywords = {امواج موبایل، بافت تیروئید},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T مطالعه هیستوموفومتری و استریولوژی بافت تیروئید پس از تاثیر در برابر نسل جدید تلفن همراه (2100 مگاهرتز) در موش صحرایی
%A اخگرماریان, معصومه
%A راجی, احمدرضا
%A ملکی, محسن
%A مرتضی کفایی رضوی
%J سومین کنگره ملی علو م پایه دامپزشکی
%D 2017

[Download]