دومین کنفرانس ملی پژوهش های کاربردی در مهندسی سازه و مدیریت ساخت , 2018-03-10

عنوان : ( اولویت ریسک های اصلی و مؤثر در ساختمان سازی سبز )

نویسندگان: شادی نوروزی کزکوه , هاشم شریعتمدار ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

ساختمان سبز به عنوان یک روش موثر برای حل و فصل تناقض بین توسعه سریع ساخت و ساز، حفظ منابع با داشتن کمترین تأثیر بر محیط زیست و ترویج انرژی های تجدید پذیر و پاک تلقی می شود. سازه های سبز جایگزین مناسبی در صنعت ساخت و ساز ساختمانی در بسیاری از کشورهای توسعه یافته است. در حالی که ساختمان های سبز چنین منافع بالقوه ای از جمله مصرف کم انرژی، سازگاری با محیط زیست، و بهبود سالمتی و رفاه ساکنین را دارا می باشند، ریسک های مرتبط با ساختمان های سبز کمتر مورد توجه قرار گرفته اند. اگر چه ساختمان سازی سبز، به عنوان روشی برای بهبود سالمتی و رفاه ساکنان و محیط زیست شناسایی شده است اما پروژه های سبز به دلیل استفاده از فناوری های سبز مانند استفاده از روشنایی روز، انرژی خورشیدی به جای برق، اتخاذ شیوه های مانند حداقل سازی ضایعات، حفاظت از آب، و استفاده از مصالح بازیافتی و سایر مسائل مرتبط با ساخت و ساز سبز با افزایش ریسک مواجه هستند. همراه با افزایش اهمیت ساخت و ساز سبز، تاکید بر شناسایی ریسک های پروژه های ساختمان سازی سبز در حال افزایش است. بنابراین هدف از این مقاله اولویت بندی ریسک های اصلی در ساختمان های سبز و شناسایی مؤثرترین ریسک ها در این حوزه از صنعت ساخت و ساز است. در مقاله حاضر با مرور در پژوهش ها و با استفاده از نظرات متخصصین، اهم ریسک های ساختمان سبز در ده دسته شناسایی شده و سپس با استفاده از ابزار پرسشنامه که بر مبنای روش تحلیل سلسله مراتبی )AHP )طراحی گردیده، اقدام به رتبه بندی آنها شده است. نتایج اولویت بندی ریسک اقتصادی، ریسک بازار، ریسک عملکردی، ریسک صنعت و ریسک ایمنی را به عنوان مؤثرترین ریسک ها نشان داد.

کلمات کلیدی

, توسعه پایدار, ریسک, ساختمان سبز, تحلیل سلسله مراتبی, اقتصاد, بازار, عملکرد, صنعت, ایمنی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1070459,
author = {نوروزی کزکوه, شادی and شریعتمدار, هاشم},
title = {اولویت ریسک های اصلی و مؤثر در ساختمان سازی سبز},
booktitle = {دومین کنفرانس ملی پژوهش های کاربردی در مهندسی سازه و مدیریت ساخت},
year = {2018},
location = {تهران, ايران},
keywords = {توسعه پایدار، ریسک، ساختمان سبز، تحلیل سلسله مراتبی، اقتصاد، بازار، عملکرد، صنعت، ایمنی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T اولویت ریسک های اصلی و مؤثر در ساختمان سازی سبز
%A نوروزی کزکوه, شادی
%A شریعتمدار, هاشم
%J دومین کنفرانس ملی پژوهش های کاربردی در مهندسی سازه و مدیریت ساخت
%D 2018

[Download]