کتابداری و اطلاع رسانی, دوره (3), شماره (2), سال (2000-9) , صفحات (23-48)

عنوان : ( روند انتشار منابع مرجع فارسی در رشته‏ های علوم و فناوری در سال‌های77-1358 )

نویسندگان: نفیسه دری فر ,
فایل: Free Preview

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

هدف این پژوهش بررسی وضعیت انتشار منابع مرجع تخصصی فارسی از جنبه های پراکندگی موضوعی، نوع منبع مرجع، مرتبه ویرایش و تجدید چاپ، نوع خلق اثر و نیز میزان فعالیت ناشران در دو حوزه علوم و فناوری در فاصله زمانی 77-1358 است.

کلمات کلیدی

, انتشار منابع مرجع فارسی, علوم و فناوری
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1070503,
author = {دری فر, نفیسه},
title = {روند انتشار منابع مرجع فارسی در رشته‏ های علوم و فناوری در سال‌های77-1358},
journal = {کتابداری و اطلاع رسانی},
year = {2000},
volume = {3},
number = {2},
month = {September},
issn = {1680-9637},
pages = {23--48},
numpages = {25},
keywords = {انتشار منابع مرجع فارسی، علوم و فناوری},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T روند انتشار منابع مرجع فارسی در رشته‏ های علوم و فناوری در سال‌های77-1358
%A دری فر, نفیسه
%J کتابداری و اطلاع رسانی
%@ 1680-9637
%D 2000

[Download]