اولین کنگره ملی زیست شناسی و علوم طبیعی ایران , 2014-12-11

عنوان : ( تشخیص سروتیپ k2 باکتری کلبسیلا پنومونیه با استفاده از orf10 موجود در مجموعه ژن های CPS )

نویسندگان: سپیده احمدی , حسین کمال الدینی , فاطمه حدادی , میرزامحمدرضا شریف مقدم ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

شایع ترین تیپ کپسولی جدا شده از بیماران مبتلا به عفونت های مجاری ادراری ، باکتریمی و پنومونی سروتیپ k2 باکتری کلبسیلا پنومونیه می باشد این سروتیپ باعث ایجاد بیماری هایی از جمله آبسه های کبدی و مغزی می شود کپسول نقش مهمی در بیماریزایی باکتری دارد. از جمله ژن های درگیر در تولید کپسول ژن orf10 می باشد این ژن در مجموعه CPS باکتری کلبسیلا پنومونیه قرار گرفته است در این مطالعه از پرایمرهای اختصاصی برای شناسایی ژن orf10 استفاده شده است هدف این مطالعه تشخیص سورتیپ k2 کلبسیلا پنومونیه بر اساس توالی ژن orf10 توسط تکنیک PCR می باشد برای این عمل ابتدا باکتری کلبسیلا پنومونیه با ATCC 9997 تهیه گردید. ژنوم باکتری با روش جوشاندن تخلیص شد و سپس با استفاده از روش PCR و پرایمر مناسب تکثیر DNA مورد نظر صورت گرفت. نتایج تکثیر قطعه 309bp از ژن orf10 را نشان داد بنابراین پرایمرهای بکار گرفته شده در این تحقیق از دقت و حساسیت لازم برخوردار بوده به طوریکه از این روش می توان جهت تشخیص سریع سورتیپ k2 باکتری کلبسیلا پنومونیه استفاده نمود.

کلمات کلیدی

, کلبسیلا پنومونیه, سورتیپk2, واکنش زنجیره ای پلی مراز, ژن orf10
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1070523,
author = {سپیده احمدی and حسین کمال الدینی and فاطمه حدادی and شریف مقدم, میرزامحمدرضا},
title = {تشخیص سروتیپ k2 باکتری کلبسیلا پنومونیه با استفاده از orf10 موجود در مجموعه ژن های CPS},
booktitle = {اولین کنگره ملی زیست شناسی و علوم طبیعی ایران},
year = {2014},
location = {تهران, ايران},
keywords = {کلبسیلا پنومونیه، سورتیپk2، واکنش زنجیره ای پلی مراز، ژن orf10},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T تشخیص سروتیپ k2 باکتری کلبسیلا پنومونیه با استفاده از orf10 موجود در مجموعه ژن های CPS
%A سپیده احمدی
%A حسین کمال الدینی
%A فاطمه حدادی
%A شریف مقدم, میرزامحمدرضا
%J اولین کنگره ملی زیست شناسی و علوم طبیعی ایران
%D 2014

[Download]