همایش ملی گیاهان دارویی , 2011-03-02

عنوان : ( معرفی گونه های گیاه دارویی آویشن (Thymus L) در استانهای خراسان شمالی، رضوی و جنوبی )

نویسندگان: الهه طبسی , محمود ذکائی , آذرنوش جعفری , جمیل واعظی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

آویشن

کلمات کلیدی

آویشن
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1070535,
author = {طبسی, الهه and ذکائی, محمود and آذرنوش جعفری and واعظی, جمیل},
title = {معرفی گونه های گیاه دارویی آویشن (Thymus L) در استانهای خراسان شمالی، رضوی و جنوبی},
booktitle = {همایش ملی گیاهان دارویی},
year = {2011},
location = {ساری, ايران},
keywords = {آویشن},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T معرفی گونه های گیاه دارویی آویشن (Thymus L) در استانهای خراسان شمالی، رضوی و جنوبی
%A طبسی, الهه
%A ذکائی, محمود
%A آذرنوش جعفری
%A واعظی, جمیل
%J همایش ملی گیاهان دارویی
%D 2011

[Download]