اولین کنگره بین الملی بیولوژی کاربردی , 2011-09-01

عنوان : ( Study of cyanobacterial flora of rice- field: A case study in Dargaz, Khorasan Razavi province )

نویسندگان: مریم پورمندکاری مهرجردی , محمود ذکائی , حمید اجتهادی , الهه طبسی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

Diazotrophic

کلمات کلیدی

Cyanobacter
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1070537,
author = {پورمندکاری مهرجردی, مریم and ذکائی, محمود and اجتهادی, حمید and طبسی, الهه},
title = {Study of cyanobacterial flora of rice- field: A case study in Dargaz, Khorasan Razavi province},
booktitle = {اولین کنگره بین الملی بیولوژی کاربردی},
year = {2011},
location = {lمشهد, ايران},
keywords = {Cyanobacter},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T Study of cyanobacterial flora of rice- field: A case study in Dargaz, Khorasan Razavi province
%A پورمندکاری مهرجردی, مریم
%A ذکائی, محمود
%A اجتهادی, حمید
%A طبسی, الهه
%J اولین کنگره بین الملی بیولوژی کاربردی
%D 2011

[Download]