دومین کنگره ملی تخصصی زیست شناسی محققان سراسر کشور , 2011-02-13

عنوان : ( شناسایی قارچ های میکوریز همزیست در ریزوسفر آویشن (Thymus kotschyanus var. eriophorus) از خراسان شمالی (رئین) )

نویسندگان: الهه طبسی , محمود ذکائی , جمیل واعظی , آذرنوش جعفری ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

واژه میکوریزا

کلمات کلیدی

آویشن
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1070539,
author = {طبسی, الهه and ذکائی, محمود and واعظی, جمیل and آذرنوش جعفری},
title = {شناسایی قارچ های میکوریز همزیست در ریزوسفر آویشن (Thymus kotschyanus var. eriophorus) از خراسان شمالی (رئین)},
booktitle = {دومین کنگره ملی تخصصی زیست شناسی محققان سراسر کشور},
year = {2011},
location = {تهران, ايران},
keywords = {آویشن},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T شناسایی قارچ های میکوریز همزیست در ریزوسفر آویشن (Thymus kotschyanus var. eriophorus) از خراسان شمالی (رئین)
%A طبسی, الهه
%A ذکائی, محمود
%A واعظی, جمیل
%A آذرنوش جعفری
%J دومین کنگره ملی تخصصی زیست شناسی محققان سراسر کشور
%D 2011

[Download]