پژوهش های نوین در ریاضی, دوره (4), شماره (13), سال (2018-6) , صفحات (55-68)

عنوان : ( ویژگی آشوب برای دستگاههای دینامیکی ناخودگردان تابع تکرار )

نویسندگان: منا عفتی , علیرضا زمانی بهابادی , بهمن هنری ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در این مقاله مفهوم‌ جدید دستگاه دینامیکی ناخودگردان تابع تکرار را معرفی می‌کنیم و نشان می‌دهیم برای فضای متریک ‌فشرده‌ی ، دستگاه دینامیکی‌ ناخودگردان تابع تکرار متعدی توپولوژیکی است، هرگاه دستگاه دارای ویژگی سایه‌زنی میانگین باشد و نقاط کمینه‌ی آن در چگال باشند .علاوه بر این، چنین دستگاهی متعدی توپولوژیکی است، هرگاه برای هرمجموعه‌ی باز و پایای از ، نقطه‌ا‌ی مانند موجود باشد به ‌طوری‌که دارای چگالی بالایی مثبت باشد .همچنین نشان می‌دهیم ویژگی سایه‌زنی و تعدی زنجیری، متعدی توپولوژیکی بودن این دستگاه را نتیجه می‌دهد. نشان می‌دهیم دو شرط اول تعریف آشوب دوانی ، شرط سوم را نتیجه می‌دهد، به علاوه آشوبناک بودن این دستگاه تحت شرایطی به‌دست خواهد آمد. آمیخته‌ی توپولوژیکی بودن چنین دستگاهی از شرایط سایه‌زنی و آمیختگی زنجیری به‌ دست می‌آید. در انتها به بررسی شرایطی پرداخته‌ایم که تحت آنها دستگاه دینامیکی (X.f)دارای آشوب لی – یورک خواهد بود.

کلمات کلیدی

, دستگاه دینامیکی ناخودگردان تابع تکرار, آشوب, متعدی توپولوژیکی بودن, سایهزنی میانگین
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1070542,
author = {عفتی, منا and زمانی بهابادی, علیرضا and هنری, بهمن},
title = {ویژگی آشوب برای دستگاههای دینامیکی ناخودگردان تابع تکرار},
journal = {پژوهش های نوین در ریاضی},
year = {2018},
volume = {4},
number = {13},
month = {June},
issn = {2476-2954},
pages = {55--68},
numpages = {13},
keywords = {دستگاه دینامیکی ناخودگردان تابع تکرار، آشوب، متعدی توپولوژیکی بودن، سایهزنی میانگین},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T ویژگی آشوب برای دستگاههای دینامیکی ناخودگردان تابع تکرار
%A عفتی, منا
%A زمانی بهابادی, علیرضا
%A هنری, بهمن
%J پژوهش های نوین در ریاضی
%@ 2476-2954
%D 2018

[Download]