سومین کنفرانس بین المللی و چهارمین کنفرانس ملی عمران، معماری و طراحی شهری , 2018-09-05

عنوان : ( ارزیابی اثرات زیست محیطی تولید ماهی قزل آلا در استان آذربایجان شرقی )

نویسندگان: رضا نظری خونیقی , مهدی خجسته پور , محمدرضا بیاتی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

از بین چندین گونه مختلف، ماهی قزل آلا به دلایلی چون سازگاری بهتر با شرایط محیطی، صرفه اقتصادی، بازارپسندی، فواید خوراکی و .... گستردگی فراوانی یافته است. با توجه به اینکه تقاضای فراوانی برای محصولات غذایی آبی وجود دارد به دلیل اینکه مصرف سرانه آبزیان در حال افزایش است، اما بااین همه فعالیت های آبزی پروری نگرانی های اکولوژیکی و زیستمحیطی را افزایش می دهد. در این مقاله، ما به تجزیه و تحلیل اثرات چرخه حیات واحدهای پرورش ماهی قزل آلا خواهیم پرداخت. ارزیابی زیستمحیطی را می توان فرآیند بررسی و مطالعه برای پیش بینی اثرات فعالیته ای یک پروژه و کار پیشنهادی نامید که بر محیط زیست و سلامت انسان ها و رفاه اجتماعی تأثیر می گذارد. این مطالعه در واحد های پرورش ماهی قزل آلای استان آذربایجان شرقی انجام گرفته است. داده ها بهصورت مراجعه و مصاحبه حضوری به واحدهای پرورش ماهی قزلآلا تکمیل گردید. در این پژوهش از تعداد 32 واحد پرورشی تحقیق صورت گرفت و داده های موردنیاز جمع آوری گردید. در این مطالعه برای ارزیابی اثرات زیست محیطی از نرمافزار سیماپرو نسخه 8.0.3.14 بهره بود. ورودی های سامانه الکتریسیته، خوراک ماهی، گازوئیل، CML-IA baseline گرفته شده که روش مورد استفاده نیز بنزین و نفت بود که سه مورد آخر رو در قالب سوخت های فسیلی، مورد بررسی قرار دادیم. بر اساس نتایج به دست آمده از روش ارزیابی چرخه حیات، مشخص شد الکتریسیته و خوراک با 49 و 9 درصد دارای بیشترین تأثیرات زیست محیطی هستند. همچنین بیشترین تأثیر در قالب گروه تأثیر مسمومیت دریایی بود و شاخص های دیگر اعم از گرمایش جهانی، Kg ( ،203/33)Kg SO2 eq( ،35433/19)Kg CO2 eq( اسیدیته، اتریفیکاسیون و تخلیه منابع فسیلی به ترتیب 3- eq 335533/5 به ازای تولید یک تن ماهی، محاسبه شد.

کلمات کلیدی

, ارزیابی اثرات زیست محیطی, ارزیابی چرخه حیات, اسیدیته, سیما پرو, گرمایش جهانی, ماهی قزل آلا
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1070565,
author = {نظری خونیقی, رضا and خجسته پور, مهدی and بیاتی, محمدرضا},
title = {ارزیابی اثرات زیست محیطی تولید ماهی قزل آلا در استان آذربایجان شرقی},
booktitle = {سومین کنفرانس بین المللی و چهارمین کنفرانس ملی عمران، معماری و طراحی شهری},
year = {2018},
location = {تبریز, ايران},
keywords = {ارزیابی اثرات زیست محیطی، ارزیابی چرخه حیات، اسیدیته، سیما پرو، گرمایش جهانی، ماهی قزل آلا},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T ارزیابی اثرات زیست محیطی تولید ماهی قزل آلا در استان آذربایجان شرقی
%A نظری خونیقی, رضا
%A خجسته پور, مهدی
%A بیاتی, محمدرضا
%J سومین کنفرانس بین المللی و چهارمین کنفرانس ملی عمران، معماری و طراحی شهری
%D 2018

[Download]