مطالعات زبان و ترجمه, دوره (33), شماره (3), سال (2018-10) , صفحات (163-184)

عنوان : ( آموزش ترجمۀ متون مطبوعاتی از روسی به فارسی و فارسی به روسی )

نویسندگان: زینب موذن زاده ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

ترجمۀ متون از زبان روسی به فارسی و بالعکس به‌شکل قانون‌مندی به ساختار دستوری زبان روسی وابسته است. زبان مطبوعاتی و رسانه‌ای روسی دارای ویژگی‌های خاصی مانند دایرۀ وسیع و پرکاربرد ساختارهای مترادف و جایگزین، متضاد، عبارات و اصطلاحات است که ترجمۀ آن را مشکل‌تر کرده است، اما از طرف دیگر، برای بیان هر معنا ساختارهای دستوری مخصوصی وجود دارند که اصطلاحاً کلیشه نامیده می‌شوند. دانستن این کلیشه‌های دستوری ترجمه را تا حدودی ساده‌تر می‌کند. در مقالة حاضر سعی شده با توجه به تفاوت‌های ساختاری زبان روسی و فارسی، روش‌های موجود آموزش ترجمه بررسی و بهترین روش آموزش ترجمه به‌عنوان الگو ارائه گردد. این نتایج می‌تواند در تهیه و تدوین کتب آموزشی که در سیستم آموزش مترجمی زبان روسی جای خالی محسوسی دارند، نقش مؤثری داشته باشند.

کلمات کلیدی

زبان‌های فارسی و روسی; آموزش ترجمه; متون مطبوعاتی و رسانه‌ای; ساختارهای دستوری نحوی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1070572,
author = {موذن زاده, زینب},
title = {آموزش ترجمۀ متون مطبوعاتی از روسی به فارسی و فارسی به روسی},
journal = {مطالعات زبان و ترجمه},
year = {2018},
volume = {33},
number = {3},
month = {October},
issn = {۲۲۲۸-۵۲۰۲},
pages = {163--184},
numpages = {21},
keywords = {زبان‌های فارسی و روسی; آموزش ترجمه; متون مطبوعاتی و رسانه‌ای; ساختارهای دستوری نحوی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T آموزش ترجمۀ متون مطبوعاتی از روسی به فارسی و فارسی به روسی
%A موذن زاده, زینب
%J مطالعات زبان و ترجمه
%@ ۲۲۲۸-۵۲۰۲
%D 2018

[Download]