پژوهش های فقه و حقوق اسلامی, دوره (14), شماره (51), سال (2018-9) , صفحات (149-174)

عنوان : ( کاوشی در زمینه تاریخی مستثنیات ربا )

نویسندگان: جواد یعقوبی , حسین صابری , سیاوش گودرزی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

تحریم ربا از احکامی است که قرآن به آن تصریح کرده است. ازجمله مهمترین مباحث ربا، چند مورد خاص است که با موافقت مشهور فقیهانِ امامی از حرمت ربا، استثناء شده است. در مقابل نظریه مشهور، گروهی از فقیهان بر این باورند که مستندات حکم مشهور برای اخراج این موارد از عموم حکم تحریم، کافی نیست. مطالعات بسیاری حول این موضوع صورت گرفته و محققان متعددی از طریق طرح اشکالاتی مانند ضعف سندی و دلالی روایات مورد استناد مشهور، در پی دفاع از نظر غیرمشهور برآمده‌اند. این نوشتار با تأیید نظریه غیرمشهور و تأکید بر نتایج تحقیقات حامیان آنان در پی پیشبرد این مطالعات بوده و با بررسی زمانه و زمینه تاریخی صدور حکم مشهور، و ارائه تفسیری تازه از مستندات در چهارچوب قواعد فقهی-اصولی از نگاهی متفاوت به‌نقد مبنای مشهور می‌پردازد. نوشتار پیش­رو دو هدف اساسی دارد؛ اول آن‌که با تکیه بر منابع فقهی مستحکم، اثبات کند شرایط تاریخی مانند عدم استقلال مالی زن و فرزند در دوران گذشته بر حکم مشهور به رفع تحریم از مستثنیات ربا، تأثیر گذاشته و دوم آنکه زمینه‌های تاریخی فوق در دوران کنونی از بین رفته و اکنون توجیهی برای خروج این مو0ارد از عموم حکم تحریم وجود ندارد

کلمات کلیدی

استقلال مالی؛ ربا؛ مستثنیات ربا
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1070576,
author = {یعقوبی, جواد and صابری, حسین and گودرزی, سیاوش},
title = {کاوشی در زمینه تاریخی مستثنیات ربا},
journal = {پژوهش های فقه و حقوق اسلامی},
year = {2018},
volume = {14},
number = {51},
month = {September},
issn = {1735-7233},
pages = {149--174},
numpages = {25},
keywords = {استقلال مالی؛ ربا؛ مستثنیات ربا},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T کاوشی در زمینه تاریخی مستثنیات ربا
%A یعقوبی, جواد
%A صابری, حسین
%A گودرزی, سیاوش
%J پژوهش های فقه و حقوق اسلامی
%@ 1735-7233
%D 2018

[Download]